Aanneming van werk: meld meerwerk tijdig!2 maart 2016

Spreken is goud: als je extra kosten niet tijdig meldt, dan hoeft de opdrachtgever daar niet voor te betalen. Ook niet als de opdrachtgever daar wellicht baat bij heeft.

Bij overeenkomsten van aanneming van werk wordt in de regel een vaste aanneemsom overeen gekomen. De aannemer moet voor dat bedrag het hele opgedragen werk uitvoeren. Als na het verlenen van de opdracht blijkt dat het werk door voor risico van de opdrachtgever komende omstandigheden duurder wordt, dan kan de aannemer onder omstandigheden aanspraak maken op bijbetaling. De aannemer moet dat dan wel direct na de ontdekking melden aan de opdrachtgever en de opdrachtgever gelegenheid geven om de opdracht aan te passen voordat hij extra kosten maakt. Gaat de aannemer toch al tot uitvoering van het werk over, dan kan de aannemer veelal geen aanspraak maken op vergoeding van die extra kosten.

Dat bleek recentelijk ook weer in een uitspraak in hoger beroep van het hof Arnhem-Leeuwarden van 2 februari jl. (zie ECLI:NL:GHARL:2016:677).

Wat was het geval?

Een aannemer had opdracht gekregen om een woning met kelder te bouwen op grond in eigendom van de opdrachtgever. In de offertefase had de opdrachtgever een rapport van een bodemonderzoek ter beschikking gesteld. Daaruit bleek dat de grond licht vervuild zou zijn. Dat was van belang omdat de aannemer de grond deels moest ontgraven ten behoeve van de te bouwen kelder onder de nieuwbouw woning.

In antwoord op vragen van de opdrachtgever heeft de aannemer voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aangegeven te verwachten dat, als grond afgevoerd moest worden, dat dan gedaan kon worden voor circa € 1.000.

De aannemer krijgt vervolgens de opdracht, inclusief het eventueel afvoeren van de vervuilde grond en gaat aan de slag. Bij het ontgraven van de kelder blijkt vervolgens dat de grond erger vervuild is dan in het rapport van de opdrachtgever vermeld. De aannemer verzuimt echter om dat (voldoende duidelijk) te melden aan de opdrachtgever. Het afvoeren van de vervuilde grond kost per saldo circa € 10.000 extra. De aannemer brengt de extra kosten in rekening bij de opdrachtgever, die de kosten onder protest voldoet.

De opdrachtgever maakt vervolgens met succes aanspraak op terugbetaling van de extra kosten. Het Kantongerecht en het Hof oordelen beide dat de aannemer de extra kosten voorafgaande aan de uitvoering had moeten melden aan de opdrachtgever, zodat deze had kunnen besluiten of deze uitvoering van de overeenkomst wilde tegen bijbetaling, of niet. De aannemer blijft daardoor zitten met de extra kosten welke ten behoeve van de opdrachtgever zijn gemaakt. Dat is erg zuur, zeker omdat de situatie voorkomen had kunnen worden.

Kortom

Meld onvoorziene omstandigheden en extra kosten zo snel mogelijk, dan voorkom je dat je goed werk verricht en achteraf desondanks met de kosten daarvoor blijft zitten!

Ten slotte

Heeft u vragen over aanneming van werk, bouwcontracten of aanbestedingsrecht?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op!

Deel deze pagina:

Contactpersoon