HELP, de Aanbestedingswet wijzigt (Vierter Teil)!4 maart 2016

Medio april 2016 wordt de Aanbestedingswet ingrijpend gewijzigd als gevolg van de implementatie van drie nieuwe Europese richtlijnen voor aanbestedingen. In tien bijdragen bespreken we de komende weken belangrijke wijzigingen en aanvullingen in de Aanbestedingswet. Dit is de vierde aflevering.

Wat wordt er allemaal anders?

#4/10: onderscheid diensten vervalt (deels).

De ene dienst is de andere niet

In de aanbestedingsrichtlijnen werd van het begin af aan onderscheid gemaakt tussen groepen van diensten. In de Dienstenrichtlijn (92/50/EEG) werd onderscheid gemaakt tussen zogenaamde IA en IB-diensten. In de opvolger daarvan, de samengestelde Richtlijn voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (2004/18/EG) werd dat IIA en IIB. De indeling bleef verder ongewijzigd. Op de IA/IIA diensten waren de regels van de richtlijn volledig van toepassing. Bij IB/IIB diensten hoefde de aanbestedende dienst alleen een technische specificatie op te stellen en moest de gunning van de opdracht in een EU-aankondiging worden vermeld.

Met de implementatie van richtlijn 2014/24/EU komt het onderscheid tussen A en B-diensten te vervallen. Voor de meeste B-diensten gaat daardoor het volledige regime gelden. Voor de resterende B-diensten (zie bijlage XIV bij Richtlijn 2014/24/EU om te zien welke dat zijn) gaat een verlicht regime gelden met een hogere drempel van respectievelijk € 750.000 bij overheidsopdrachten en van € 1 miljoen of meer voor opdrachten van speciale sectorbedrijven. Pas boven dat bedrag moet een beperkte aanbesteding worden gehouden. Nieuw is dat de opdracht aangekondigd moet worden en vragen gesteld mogen worden. Zie artikel 75 e.v. Richtlijn 2014/24/EU.

In verband daarmee is van belang, dat de opsomming van uitgesloten opdrachten voor diensten (lees: opdrachten waarvoor helemaal géén aanbesteding gehouden hoeft te worden) in artikel 10 Richtlijn 2014/24/eu uitvoeriger is dan in Richtlijn 2004/18/EG. Nieuw is dat diverse juridische diensten uitgesloten zijn, zoals het geven van juridisch indien er een kans bestaat dat over de kwestie waar het advies betrekking op heeft een procedure gevoerd moet worden. Ook optreden in rechte voor een aanbestedende dienst is uitgesloten van de aanbestedingsplicht. Onder de oude Richtlijn viel dat onder het lichte regime van IIB-diensten.

Ogenschijnlijk nieuw is de uitsluiting van openbaar personenvervoer per trein of metro in zowel Richtlijn 2014/24/eu als Richtlijn 2014/25/eu. Maar dat lijkt maar zo. De wijze waarop die opdrachten in de markt moeten worden gezet vloeit namelijk voort uit Verordening 1370/2007/EG.

Kortom

De Aanbestedingswet wordt binnenkort ingrijpend gewijzigd. Zorg daarom dat u nu al  bent voorbereid, als u straks succesvol wilt deelnemen aan een aanbesteding.

Ten slotte

Heeft u vragen over aanbestedingsrecht, aanneming van werk of bouwrecht?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op!

Deel deze pagina:

Contactpersoon