Architecten-/adviseursrecht: omvang opdracht volgens de DNR en de CR16 maart 2016

Samenvatting: is een opdracht aan een adviseur een opdracht voor het totaal, of slechts voor een deel? Mag de adviseur vertrouwen op het volledige honorarium, of kan deze bij een opdracht slechts aanspraak maken op betaling per deel/fase?

DNR 2005 en DNR 2011

Architecten en raadgevende adviseurs komen veelal overeen dat ze een opdracht uitvoeren op basis van 'De Nieuwe Regeling' (DNR 2005 en DNR 2011). Artikel 2 lid 1 DNR bepaalt dan dat de opdracht alles omvat wat partijen zijn overeengekomen.

Vaak wordt een opdracht voor de duidelijkheid onderverdeeld in fasen, bijvoorbeeld Voorontwerp, Definitief Ontwerp, opstellen Bestek, directievoering en toezicht. Per fase kan de adviseur dan aanspraak maken op een deel van het honorarium.

Heeft de adviseur nu opdracht voor het totaal, of slechts per fase?

In artikel 11 lid 7 DNR wordt bepaald dat de adviseur eerst met een volgende fase verder mag, nadat de opdrachtgever daar schriftelijk mee heeft ingestemd. Daaruit volgt dat feitelijk sprake is van een raamovereenkomst met een opdracht per fase. Wees daarom als adviseur voorzichtig met werken voor een volgende fase van een project zolang daar nog geen opdracht voor is. Meld extra werk tijdig en maak duidelijk of je voor extra werk betaald wilt krijgen. Anders werk je wellicht voor niets.

In twee recente uitspraken (Raad van Arbitrage voor de Bouw, nummer 35.242, en Hof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2015:9823) is dat nog weer bevestigd.

Afrekenen bij vertraging of opzegging?

Tussen plan en realisatie zit - door diverse omstandigheden - vaak veel tijd. Het komt voor dat een plan (daardoor) wijzigt. Als de wijziging niet toe te rekenen is aan de adviseur, bijvoorbeeld omdat sprake is van nieuwe inzichten of gewijzigde wensen van de opdrachtgever, dan kan de adviseur aanspraak maken op aanpassing van het honorarium. Zie artikel 55 DNR.

Als een project vertraging oploopt, zonder dat de vertraging aan de adviseur kan worden verweten, dan dient de adviseur dat te melden aan de opdrachtgever. De adviseur kan dan aanspraak maken op vergoeding van het uitgevoerde werk en op vergoeding van (een bijdrage in) de kosten die het gevolg van zijn van de vertraging (bewijs daarvan kan lastig zijn). De opdrachtgever kan vervolgens de adviseur vragen het werk aan het project te staken/op te schorten. Artikel 19 en 20 DNR.

En bij opdrachten van/voor consumenten?

Bij overeenkomsten door consumenten is dat ietsje anders. Met de Consumenten Regeling 2013 (CR 2013) geeft de opdrachtgever aan de architect opdracht voor het geheel (let op: consumenten kunnen ook opdracht geven op basis van de DNR, dan geldt de opdracht per fase). De architect moet bij de CR 2013 maandelijks, naar rato van de stand van het werk, zijn honorarium in rekening brengen.

Bij een vertraging van meer dan drie maanden, dient de architect het werk aan het project stil te leggen en dient hij aan de opdrachtgever te laten weten wanneer de architect de opdracht kan voortzetten. In de tussentijd heeft de architect alleen aanspraak op vergoeding van extra kosten die het gevolg zijn van de vertraging.

Wordt de opdracht door de opdrachtgever opgezegd, dan heeft de laatste declaratie van de architect betrekking op het werk dat tot de datum van opzegging is verricht.

Kortom

De opdrachtgever kan de opdracht eenzijdig beëindigen. Of de opdrachtgever daarna gebruik mag maken van het (al gerealiseerde deel van het) ontwerp van de architect, zal afhangen van de reden waarom de opdrachtgever de opdracht stopt. Wat de opdrachtgever bij opzegging aan de architect moet voldoen hangt af van de vraag of de DNR of de CR van toepassing is.

Ten slotte

Heeft u vragen over architectenrecht, aanbestedingsrecht of bouwrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Deel deze pagina:

Contactpersoon