Wat, wijzigt de Aanbestedingswet?21 maart 2016

Aanpassing Aanbestedingswet uitgesteld tot (in ieder geval) 1 juli 2016!

In 2014 zijn drie nieuwe Europese richtlijnen vastgesteld voor aanbestedingen door aanbestedende instanties en overheidsbedrijven: Richtlijn 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU.

Het is aan de verschillende lidstaten om ervoor te zorgen dat de bepalingen in die richtlijnen worden omgezet in nationale wetgeving. In de drie richtlijnen is in dat kader aangegeven dat de nationale wetgevers er voor moeten zorgen dat de bepalingen in de betreffende richtlijnen uiterlijk op 18 april 2016 zijn omgezet.

Richtlijn 2014/24/EU vervangt de huidige richtlijn voor overheidsopdrachten voor  werken, leveringen en diensten (2004/18/EG). Richtlijn 2014/25/EU vervangt de huidige richtlijn voor het plaatsen van opdrachten in de zogenaamde nutssector (2004/17/EG). Om die reden is in Richtlijn 2014/24/EU en 2014/25/EU tevens bepaald dat de bestaande richtlijnen per 18 april 2016 worden ingetrokken.

Er is een wetsvoorstel opgesteld voor aanpassing van de Aanbestedingswet, waarin de nieuwe richtlijnen verwerkt zijn (: Nr. 34239, met als titel 'Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU').

Vanuit de praktijk en door de Tweede Kamer is er een groot aantal vragen gesteld - en zijn diverse amendementen ingediend - met betrekking tot het wetsvoorstel. Mede naar aanleiding daarvan heeft minister Kamp aangegeven dat de invoering van de Aanbestedingswet is uitgesteld tot (in ieder geval) 1 juli 2016.

Nou en?

Dat betekent dat aanbestedingen vanaf 18 april a.s. in de markt moeten worden gezet op de wijze zoals in de nieuwe richtlijnen wordt bedoeld. Daardoor heeft de tekst van de richtlijnen (soms) rechtstreekse werking (en blijft de Aanbestedingswet in dat geval buiten toepassing voor dat deel). Dat zal naar verwachting onder andere het geval zijn bij de richtlijn voor concessies (2014/23/EU).

Verder kunnen er vanaf 18 april 2016 geen IIB-diensten meer gevraagd worden. Op grond van de tekst van de nieuwe richtlijnen vallen de meeste IIB-diensten vanaf die datum namelijk onder het normale aanbestedingsregime.

Voor de in bijlage XIV van richtlijn 2014/24/EU uitgezonderde categorie diensten (let op: het gaat om een andere versie van de CPV-codes dan in richtlijn 2014/18/EG) geldt daarom vanaf 18 april a.s. ook het volledige regime, totdat de aanpassing van de aanbestedingswet alsnog is doorgevoerd. Pas na het doorvoeren van de wetswijziging kan het nieuwe regime voor 'sociale en andere specifieke diensten', met een drempel van € 750.000 excl. BTW, worden toegepast.

Ten slotte

De Aanbestedingswet wordt binnenkort ingrijpend gewijzigd als gevolg van de verplichte implementatie van drie nieuwe richtlijnen voor aanbestedingen. In tien bijdragen bespreken wij de daaruit voortvloeiende belangrijkste wijzigingen en aanvullingen in de Aanbestedingswet. Binnenkort volgt deel zes.

Kortom

Heeft u vragen over aanbestedingsrecht, aanneming van werk of bouwrecht?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon