Airbnb: doen of niet doen?22 maart 2016

Niets kan leuker zijn dan het huren van een mooie woning op een unieke locatie tegen een schappelijke prijs. In 2008 werd in Amerika een online marktplaats, Airbnb, gecreëerd waar privé-accommodaties voor verhuur kunnen worden aangeboden. Sindsdien wordt over de hele wereld dankbaar van deze marktplaats gebruik gemaakt. In Nederland is enige voorzichtigheid geboden omdat het verhuren van een woning via Airbnb niet geheel zonder risico is.

Als een huurder zijn woning via Airbnb aan toeristen verhuurt, dan is er sprake van onderverhuur. Op grond van de wet is onderhuur van zelfstandige woonruimte in beginsel verboden. Wanneer de huurder van een zelfstandige woning slechts een gedeelte van zijn woning verhuurt, is onderhuur in beginsel wel volgens het huurrecht toegestaan. Maar let op, onderhuur wordt in de schriftelijke huurovereenkomsten vaak door de verhuurder in het geheel verboden! Indien er toch - zoals bijvoorbeeld via Airbnb - wordt onderverhuurd, kan dit onder omstandigheden voor de verhuurder een grond opleveren de huurovereenkomst met de hoofdhuurder te beëindigen. Afhankelijk van de inhoud van de overeenkomst, kan de hoofdhuurder soms ook een (fikse) boete riskeren. Zeker huurders van een sociale woning moeten oppassen. Sociale woningbouw is voor een specifieke doelgroep en daar mag geen misbruik van worden gemaakt.

Een situatie waarin het flink is misgegaan voor de huurder is terug te vinden in een vonnis van 8 mei 2015 van de kantonrechter te Amsterdam. In die zaak verhuurde een huurder van een sociale woning (een gedeelte van) zijn woning via Airbnb. Dit kwam de (hoofd)huurder duur te staan toen de (hoofd)verhuurder een rechtszaak tegen hem startte. Het onderverhuren van (een gedeelte van) de sociale woning was namelijk volgens de huurovereenkomst niet toegestaan. Omwonenden hadden bovendien last van de onderhuur. De kantonrechter ontbond de huurovereenkomst en veroordeelde de huurder tot ontruiming van zijn woning. Tevens moest de (hoofd)huurder een bedrag van ruim € 17.500,- aan de (hoofd)verhuurder betalen, onder meer wegens het in strijd handelen met de huurovereenkomst en de gemaakte onderzoekskosten van de (hoofd)verhuurder.

Bent u huurder en wilt u uw woning (onder)verhuren dan raden wij u aan uw huurovereenkomst en de daarbij geldende algemene voorwaarden goed te controleren op een eventueel verbod tot (onder)verhuur.

Heeft u te maken met Airbnb en heeft u hier vragen over of wilt u graag wat weten over huurrecht? Ik informeer u hier graag over, dus neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon