Aanbesteding: u vraagt, wij draaien?24 maart 2016

Lees de eisen bij een aanbesteding zorgvuldig. Dien alle stukken in die gevraagd zijn en beantwoord alle vragen tijdig en op de wijze zoals voorgeschreven. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat je inschrijving terzijde wordt gelegd als ongeldig.

Stel je eens voor, je wordt gevraagd een aanbieding te doen bij een aanbesteding, of je ziet zelf een aanbesteding waar je graag op wil inschrijven. Wat dan te doen?

Denk dan niet, ik ken de opdrachtgever, dus ik weet precies hoe het daar werkt of wat ze willen. Dat is natuurlijk belangrijk, maar nog belangrijker is dat je alle eisen en wensen van de opdrachtgever zorgvuldig leest en op basis daarvan je aanbieding opstelt. Als de eisen niet duidelijk zijn, stel dan vragen totdat de eis objectief en eenduidig is. Stel vervolgens je aanbieding op in overeenstemming met de eisen in het aanbestedingsdocument en dien je inschrijving tijdig in. Houd daarbij ook rekening met eventuele vertragende elektronische storingen of andere stagnatie.

Dat is toch logisch?

Blijkbaar niet, want er zijn jaarlijks tientallen kort geding zaken waarin precies die discussie aan de orde wordt gesteld En weet je wat de uitkomst van al die geschillen is? Bijna altijd oordeelt de rechter vervolgens, dat als een inschrijving niet compleet is/een inschrijver niet aan de gestelde eisen voldoet, dat diens inschrijving dan ongeldig is en niet mee telt. Dat is jammer van alle moeite, tijd en geld die in een inschrijving/aanbesteding worden gestoken.

Voorbeelden?

Zie op rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBNNE:2015:5753; ECLI:NL:RBLIM:2016:694; ECLI:NL:RBOBR:2016:913 en ECLI:NL:RBROT:2016:1205.

Andersom

Het omgekeerde komt natuurlijk ook voor, dat je weet of ziet dat een andere inschrijver zich vergist in zijn inschrijving. Als de opdrachtgever de betreffende inschrijver dan niet zelf uitsluit, dan kan je de opdrachtgever daar op aanspreken en vragen om de ongeldige inschrijving alsnog uit te sluiten. Doet de opdrachtgever dat niet, dan is een kort geding een overweging waard omdat de kans groot is dat de rechter de betreffende inschrijving alsnog ongeldig zal verklaren. Zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RBDHA:2015:15466.

Kortom

Een ongeldige inschrijving is te voorkomen. Begin tijdig en wees zorgvuldig bij het opstellen en indienen van uw inschrijving. Wees bedacht op eventuele wijzigingen en/of aanvullingen in een Nota van Inlichtingen. Voeg alle gevraagde stukken bij de inschrijving en zorg dat de eventueel vereiste bewijsstukken waarvoor medewerking van derden nodig is al bij inschrijving in je bezit zijn (achteraf heb je in de regel geen tijd meer om die stukken alsnog op te vragen).

Als je inschrijving desondanks niet in aanmerking komt voor gunning van de opdracht, vraag dan altijd (in een gesprek met de opdrachtgever) na waarom je inschrijving niet is uitverkoren en controleer zo mogelijk of de inschrijving die wel in aanmerking komt voor gunning wel voldoet aan de door de opdrachtgever gestelde eisen. Lees in dat kader ook het proces-verbaal van aanbesteding. Succes!

Ten slotte

Heeft u vragen over aanbestedingsrecht, aanneming van werk of bouwrecht?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon