Modelovereenkomsten: wezen gaat voor schijn12 april 2016

Op 1 mei 2016 treedt de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) in werking. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt vervangen door modelovereenkomsten.

Eerder schreef kantoorgenoot Kim Diepstraten hierover het nieuwsbericht "Hoe stapt u over van VAR naar Deregulering beoordeling arbeidsrelatie". De ingangsdatum is één maand uitgesteld van 1 april 2016 naar 1 mei 2016.

Op de website van de Belastingdienst zijn meerdere modelovereenkomsten beschikbaar gesteld. Aan een modelovereenkomst is een bijzondere status verbonden, namelijk vrijwaring van de opdrachtgever voor loonheffing. Maar let op: aan het gebruik van de modelovereenkomsten zitten haken en ogen.

Dienstbetrekking

In de modelovereenkomsten heeft de Belastingdienst de bepalingen die relevant zijn voor de beoordeling of er sprake is van een dienstbetrekking geel gemarkeerd. De niet-gemarkeerde artikelen kunnen aangevuld en aangepast worden afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Een dienstbetrekking heeft de volgende drie kenmerken:

  • persoonlijke arbeid;
  • loonbetaling;
  • gezagsverhouding.

De praktijk is doorslaggevend

De Belastingdienst controleert achteraf op basis van de feiten en omstandigheden of er sprake was van een dienstbetrekking of niet. Hier ligt een risico.

Stel, in de overeenkomst staat de volgende bepaling:

De opdrachtnemer verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever in de praktijk wel instructies geeft en toezicht houdt op de werkzaamheden die de opdrachtnemer verricht, dan kan dit gevolgen hebben voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Dit ziet immers op het element 'gezagsverhouding' in het kader van een dienstbetrekking.

Van belang is dus om goed te weten wat overeengekomen is en daar in de praktijk gevolg aan te geven. De praktijk mag voor wat betreft de relevante (geel gemarkeerde) bepalingen niet afwijken van wat er in de overeenkomst staat. Anders vervalt mogelijk de vrijwaring voor loonheffing.

Naheffingsaanslag

Indien de Belastingdienst bij een opdrachtgever vaststelt dat een arbeidsrelatie een dienstbetrekking is, kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag loonheffingen opleggen aan de opdrachtgever (lees: werkgever). De meeste opdrachtgevers/werkgevers zullen dit risico willen afwentelen op de opdrachtnemer/werknemer, bijvoorbeeld door in de overeenkomst te bepalen dat eventuele boetes of naheffingen van de Belastingdienst op de opdrachtnemer/werknemer worden verhaald. Let op: dit is een risico en kan niet in alle gevallen. Er geldt namelijk in bepaalde gevallen een wettelijk verbod tot verhaal op een werknemer.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Deel deze pagina:

Contactpersoon