HELP, de Aanbestedingswet wijzigt (del nio)!24 juni 2016

Naar verwachting treedt de aanzienlijk gewijzigde Aanbestedingswet op 1 juli a.s. in werking. In tien bijdragen bespreken we de belangrijke wijzigingen en aanvullingen in de Aanbestedingswet (Aw). Dit is de negende aflevering.

Wat wordt er allemaal anders?

#9/10: milieu-, sociaal- en arbeidsrecht.

Technische specificaties

Milieu-, sociaal- en arbeidsrecht krijgen een rol in de nieuwe aanbestedingswet. Als een aanbieding aan bepaalde kenmerken moet voldoen, dan kan dat met de technische specificaties of door middel van een keurmerk worden gevraagd. Artikel 2.78a Aw.

Gunning

Sociale, milieu en andere kenmerken kunnen gebruikt worden als gunningscriterium, bijvoorbeeld in het kader van een beoordeling van de levenscycluskosten. Artikel 2.115 lid 2 sub e Aw.

Verklaring bij inschrijving

Inschrijvers moeten in het vervolg bij hun inschrijving aangeven dat hun aanbieding in overeenstemming is met het milieu-, sociaal- en arbeidsrecht. Zie artikel 2.81 Aw. Die bepaling is ook van toepassing op concessieopdrachten. Artikel 2a.30 Aw.

Als niet aan die eis voldaan wordt, dan dient de aanbestedende dienst dit te melden bij de Inspectie van SZW. Artikel 2.81a Aw.

Abnormaal lage inschrijving

Als een abnormaal lage inschrijving is ingediend, dan kan het voldoen aan milieu-, sociaal- en arbeidsrecht een goede verklaring zijn voor de lage prijs. Omgekeerd: als  blijkt dat de lage prijs het gevolg is van het niet voldoen aan milieu-, sociaal- en arbeidsrecht, dan moet de aanbestedende dienst de betreffende inschrijving uitsluiten van verdere deelname. Artikel 2.116 lid 2 sub d Aw en 2.116 lid 5 Aw.

Onder de drempel

Aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven moeten ook bij opdrachten onder de drempel ondernemers vragen om bij het opstellen van een inschrijving rekening te houden met (inter)nationale verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht.

Kortom

De Aanbestedingswet wordt binnenkort ingrijpend gewijzigd. Zorg daarom dat u nu al  bent voorbereid, als u straks succesvol wilt inschrijven op een aanbesteding. Na lezing van deze reeks artikelen heeft u de belangrijkste wijzigingen al onder de knie.

Ten slotte

Hebt u vragen over aanbestedingsrecht, aanneming van werk of bouwrecht? Neem dan vrijblijvend contact met mij op!

Deel deze pagina:

Contactpersoon