E-facturatie verplicht voor leveranciers van de Rijksoverheid28 juni 2016

Ingaande 1 januari 2017

Op 16 juni 2016 zonden de Ministers Kamp (EZ), Plasterk (BIZA) en Blok (WR) de Voorjaarsrapportage Regeldruk naar de  voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hieruit blijkt (pagina 18) dat minister Kamp afspraken heeft gemaakt over e-facturatie met een breed scala aan vertegenwoordigers van overheden en bedrijven. Centrale afspraak is dat overheden en bedrijfsleven actief e-facturen gaan eisen van hun leveranciers.

Bij e-facturering wordt van een factuur een gestructureerd digitaal bestand gemaakt dat elektronisch wordt aangeleverd. Doordat de gegevens gestructureerd zijn, is een e-factuur vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch te verwerken in het andere systeem. Handmatige verwerking is dus niet meer nodig. Een e-factuur dient aan dezelfde eisen te voldoen als een ‘gewone’ factuur en voor een correcte verzending en ontvangst van een e-factuur gelden afspraken ten aanzien van specificaties, transport en adressering.

De voordelen van e-facturering zijn:

  • Gemakkelijker: de verwerking verloopt automatisch
  • Sneller: de papierstroom blijft achterwege
  • Nauwkeuriger: geen fouten door handmatige verwerking
  • Goedkoper: geen print- en portokosten
  • Minder papierverbruik en een lagere CO2-uitstoot

Concreet zullen alle leveranciers van de Rijksoverheid per 1 januari 2017 via inkoopovereenkomsten verplicht worden om e-facturen in te dienen. De verwachting is dat Nederland hierdoor versneld over zal gaan op e-facturatie en daarmee eerder kan profiteren van de voordelen die daaraan verbonden zijn. De administratieve lastenbesparing die hiermee gerealiseerd wordt is € 10,7 mln.

Deel deze pagina:

Contactpersoon