Alsof de gordijnen zijn opengegaan…29 juni 2016

Bomen en buren, het zou een aflevering van de 'Rijdende Rechter' kunnen zijn. Bomen en buren gaan nu eenmaal niet altijd even goed samen. Bomen zorgen voor een bepaalde natuurlijke beleving, waarbij met name de aantrekkingskracht naar vogels voor de eigenaar veel plezier oplevert. Bomen en heggen worden dan ook wel eens als natuurlijke afscheiding gebruikt tussen twee percelen. Recent had ik een zaak waarbij de buren het idee hadden opgevat om een lange rij met wilgen te planten evenwijdig aan de erfgrens. Het resultaat: een 16 meter hoge groene afscheiding tussen de percelen en nauwelijks nog lichtinval in de kort daarachter gelegen woning.

In de praktijk is het vrij lastig om bomen te laten verwijderen. In de regel zal sprake moeten zijn van onrechtmatige hinder en dat is een 'grote horde'. Volgens vaste rechtspraak is het antwoord op de vraag of sprake is van onrechtmatige hinder mede afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor veroorzaakte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval, waaronder de plaatselijke omstandigheden.

Een lastige formulering maar in de kern komt het neer op de vragen wanneer (en waarom) zijn de bomen waar gepland, welke overlast geven ze en zijn er minder rigide oplossingen (bijvoorbeeld snoeien) mogelijk. Vaak zijn de cruciale vragen terug te voeren naar het moment waarop de bomen zijn geplant, hoe ver de bomen van de erfgrens afstaan en wanneer degenen die er last van hebben ter plaatse zijn gaan wonen.

Op het moment dat iemand in een woonwijk gaat wonen, waarbij in de directe nabijheid van de woning een aantal klassieke platanen staan, heeft het niet veel zin om te klagen over de ontneming van licht en de blaadjes en bolletjes die van deze boom afvallen. Immers op het moment dat deze woning werd gekocht, kon je weten dat je last kunt krijgen van deze bomen. Enige hinder zul je moeten dulden.

Maar op het moment dat je op het platteland woont en de buren menen met een rij wilgen een natuurlijke afscheiding te kunnen creëren door deze te plaatsen op enkele meters van de ramen van de woning van hun buren dan zou een kantonrechter genegen kunnen zijn om hier de kwalificatie onrechtmatig aan te hangen. Degene die de bomen verwijderd wil zien, zal echter ook dan van goede huizen moeten komen. Aan de hand van bijvoorbeeld fotomateriaal, getuigenverklaringen en een bezonningsonderzoek zal aangetoond moeten worden dat er een dusdanige afname van lichtinval in de woning is dat sprake is van onrechtmatige hinder.

Dat de aanwezigheid van de bomen veel ongemak kan veroorzaken, werd mij onlangs maar weer eens treffend duidelijk gemaakt toen de rechter had geoordeeld dat de geplaatste bomenrij verwijderd moest worden. Kort nadat de bomen verwijderd waren, belde mijn klant mij op: "Wat heerlijk, het is alsof de gordijnen zijn opengegaan."

Hebt u vragen over het burenrecht en bent u benieuwd welke mogelijkheden u heeft? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon