Kom op tijd in actie bij ontslag!2 augustus 2016

Stel: u wordt geconfronteerd met ontslag en wilt actie ondernemen richting uw (ex-)werkgever, bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met het ontslag of omdat u meent dat uw (ex-)werkgever u ten onrechte geen of een te lage transitievergoeding heeft uitbetaald. Tot wanneer kunt u dat dan eigenlijk doen?

In het arbeidsrecht zijn de termijnen waarbinnen u in actie dient te komen relatief kort. U heeft meestal slechts twee en in enkele gevallen drie maanden de tijd om actie te ondernemen. De termijnen beginnen in de meeste gevallen te lopen de dag nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd, maar er zijn ook situaties waarin de termijn op een ander moment begint te lopen.

Houd er rekening mee dat de hierboven genoemde termijnen over het algemeen fataal zijn, ook wel 'vervaltermijnen' genoemd. Deze termijnen kunnen niet worden gestuit of verlengd; er moet dus echt binnen de genoemde termijn actie worden ondernomen, en wel in de vorm van het indienen van een inhoudelijk verzoekschrift bij de kantonrechter (of in sommige gevallen een beroepschrift bij het Hof).

De praktijk laat zien dat rechters heel strikt met vervaltermijnen omgaan. Ter illustratie: een verzoekschrift dat slechts één minuut na het verstrijken van de vervaltermijn werd ingediend was te laat. Gevolg: het ontslag stond vast. Wacht dus niet tot het laatste moment met actie ondernemen!

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met mij op!

Deel deze pagina: