Werknemer krijgt gelijk bij Hof Den Haag in ORT-zaak7 oktober 2016

Vorig jaar (21 september 2015) informeerden wij u over de uitspraak waarin de Kantonrechter Den Haag zich uitsprak over het recht op achterstallige ORT (onregelmatigheidstoeslag) over vakantie- en verlofuren. De kantonrechter wees de vordering van de werknemer toe op grond van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

Naar aanleiding van voornoemde uitspraak hebben werknemers in de zorg massaal vorderingen tot betaling van de achterstallige ORT ingediend bij hun werkgevers. Tegelijkertijd hebben diverse vakbonden (proef)procedures ondersteund in verschillende branches, opdat kon worden bekeken hoe andere rechters met de ORT-materie om zouden gaan en of de uitspraak van de Kantonrechter Den Haag de 'nieuwe lijn' in de rechtspraak zou worden. Indien dat het geval zou zijn, dan zou dit grote gevolgen hebben voor werkgevers in de zorg.

Inmiddels zijn diverse (proef)procedures gevoerd en de uitkomsten in de lagere rechtspraak zijn niet eenduidig. Hoewel de meeste uitspraken in lijn zijn met de uitspraak van de Kantonrechter Den Haag, is er op 14 juli 2016 ook een uitspraak gewezen door de Kantonrechter Eindhoven waarin een ORT-claim van een werknemer is afgewezen.

Inmiddels is op 13 september 2016 een eerste uitspraak in hoger beroep gewezen waarin het Hof Den Haag een uitspraak van de kantonrechter - waarin een ORT-claim van een twee werknemers werkzaam als triagist bij een  huisartsenpost werd toegewezen - heeft bevestigd. Daarbij heeft het hof aangegeven dat de toeslag ook moet worden betaald over de bovenwettelijke vakantie-uren en niet alleen over de wettelijke vakantie-uren. Op de website van de FNV is aangegeven dat er binnenkort een tweede uitspraak in hoger beroep wordt verwacht van het Hof Den Bosch in een vergelijkbare zaak.

Hoewel het laatste woord nog niet is gezegd over de vorderingen met betrekking tot achterstallige ORT tijdens vakantie en verlof, voelt de FNV zich gesterkt door de uitspraak van het Hof Den Haag. De FNV heeft al aangekondigd dat de eerste dagvaardingen voor leden in andere zorgsectoren met ORT-claims inmiddels de deur uit zijn.

Wordt vervolgd……. 

Deel deze pagina:

Contactpersoon