Oplossing ORT-problematiek in onderhandelaarsakkoord VVT28 oktober 2016

Vorige maand informeerden wij u over de laatste stand van zaken met betrekking tot de discussie over de verschuldigdheid van achterstallige ORT. Inmiddels zijn er alweer nieuwe ontwikkelingen te melden over de ORT-discussie.

Vrijdag 14 oktober 2016 hebben de vakbonden NU'91, CNV Zorg & Welzijn en de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de nieuwe CAO in de verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg, en Jeugdgezondheidszorg (CAO VVT). In het akkoord hebben partijen onder andere afspraken gemaakt over de ORT over verlofdagen, zowel voor toekomstige verlofdagen als voor de ORT over verlofdagen over de afgelopen vijf jaar. Afgesproken is dat vanaf januari 2017 medewerkers ORT uitbetaald krijgen over de vakantie- en verlofuren en dat er voor iedere individuele medewerker die de afgelopen vijf jaar ORT heeft ontvangen een nabetaling zal plaatsvinden over mogelijk te weinig ontvangen ORT. Aan die medewerkers zal een vaststellingsovereenkomst worden aangeboden met daarin een afkoopsom. De medewerker die de overeenkomst ondertekent ziet af van verdere loonvorderingen in dat verband.

In ruil voor het bovenstaande wordt het totale verlofsaldo teruggebracht met 21,6 uur. Dit wordt enigszins gecompenseerd door het invoeren van een regeling voor betaald verlof in geval van rouw, trouw of kraamverlof.

Voor de CAO VVT lijkt de discussie omtrent achterstallige ORT aldus tot een einde te zijn gekomen, maar mogelijk krijgen de afspraken nog een staartje. Het akkoord is namelijk gesloten zonder de toestemming van de grootste vakbond FNV. FNV heeft aangegeven het totale akkoord een 'flut-deal' te vinden en er zijn al verschillende acties aangekondigd om te protesteren tegen het onderhandelaarsakkoord.

Wordt vervolgd…

Deel deze pagina:

Contactpersoon