Maximale transitievergoeding in 2017 is € 77.00025 november 2016

De transitievergoeding is een onder voorwaarden wettelijk verplicht gestelde vergoeding van de werkgever aan de werknemer bij het einde van een dienstverband. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van het maandsalaris en het aantal dienstjaren van de werknemer.

"De transitievergoeding is over de eerste 120 maanden van de arbeidsovereenkomst gelijk aan een zesde van het loon per maand voor elke periode van zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd en gelijk aan een kwart van het loon per maand voor elke daaropvolgende periode van zes maanden. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 76.000 of een bedrag gelijk aan ten hoogste het loon over twaalf maanden indien dat loon hoger is dan dat bedrag", aldus artikel 7:673 lid 2 BW.

Op grond artikel 7:673 lid 3 BW wordt de hoogte van het bedrag genoemd in het tweede lid van dat artikel jaarlijks met ingang van 1 januari bij ministeriële regeling - de Regeling indexering transitievergoeding - gewijzigd.

De maximale transitievergoeding wordt per 1 januari 2017 verhoogd naar € 77.000. Voor werknemers met een jaarsalaris van meer dan € 77.000 blijft de maximale transitievergoeding gelijk aan het jaarsalaris.

Deel deze pagina:

Contactpersoon