Handhaving Wet DBA uitgesteld tot januari 201825 november 2016

De handhaving van de Wet DBA wordt opgeschort tot 1 januari 2018. Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot die datum dus geen boetes of naheffingen, behalve in het geval van evidente fraude.

Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer toegezonden en geeft daarin aan dat hij een aantal aanbevelingen van de Commissie Boot zal overnemen. De Commissie Boot deed op verzoek van Wiebes onderzoek naar de effecten van de Wet DBA.

De volgende aanbevelingen worden overgenomen:

  • de implementatietermijn van de Wet DBA wordt verlengd tot in ieder geval 1 januari 2018 (dit was 1 mei 2017);
  • de algemene modelovereenkomsten van de Belastingdienst krijgen een duidelijke "bijsluiter" om duidelijk te maken in welke gevallen ze moeten worden toegepast;
  • er komt een Beleidsbesluit van de Belastingdienst over hoe er wordt omgegaan met de modelovereenkomsten;
  • er komt meer duidelijkheid over de vraag wanneer het gebruik van een (model)overeenkomst niet nodig is omdat er duidelijk geen sprake is van een dienstbetrekking;
  • de begrippen 'vrije vervanging' en 'gezagsverhouding' worden herijkt en aangepast aan het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Het kabinet wil daar haast mee maken en hoopt voor een volgend regeerakkoord met resultaten te komen;
  • de Belastingdienst gaat een coachende rol vervullen op de werkvloer. Zo wordt duidelijk wat wel en wat niet kan.

Met de maatregelen wil men de overgang naar de wet DBA voor zzp’ers en opdrachtgevers vergemakkelijken. Medio 2017 zal worden bekeken wat het effect van deze maatregelen is.

Heeft u vragen over de Wet DBA? Neemt u dan contact met ons op, wij helpen u graag.

Deel deze pagina:

Contactpersoon