Nadeelcompensatie "Waardevermindering kantoorpand door wegafsluiting?"1 december 2016

Vernietigende uitspraak Afdeling over standpunt "tijdelijkheid"

In een (ook op andere aspecten) interessante uitspraak van woensdag 30 november 2016 met nummer 201507848/1/A2 laat de Afdeling zich uit over de vergoeding van waardevermindering bij een wegafsluiting waarvan de minister betoogt dat die tijdelijk is.

De minister, het ging hier om een afsluiting van een afrit van een snelweg, stelde zich op het standpunt (overigens in aansluiting op het advies van de Adviescommissie) dat er sprake is van een waardedaling van tijdelijke aard, die in beginsel geen aanspraak op tegemoetkoming geeft. Dit standpunt is gebaseerd op een uitspraak van de minister dat de weg op termijn weer voor alle verkeer wordt open gesteld.

De Afdeling bestuursrechtspraak kan daar niet mee instemmen. Volgens de Afdeling is de enkele mededeling van de minister dat de gedeeltelijke afsluiting tijdelijk is, onvoldoende voor het oordeel dat de gestelde waardevermindering van het kantoorpand moet worden aangemerkt als tijdelijke schade. Het volgt namelijk niet uit het besluit en bovendien is in het advies van de Adviescommissie vermeld dat niet met zekerheid kan worden gezegd of en zo ja, wanneer de afrit weer wordt open gesteld voor alle verkeer.

De omstandigheid dat de minister tijdens de zitting heeft toegelicht dat er een Tracébesluit in voorbereiding is waarin wordt geregeld dat de afrit weer voor alle verkeer wordt open gesteld, kan de minister niet meer baten.

Gelet op het vorenstaande voldoet het besluit niet aan de daaraan te stellen eisen en wordt het vernietigd.

Dit is een opvallende uitspraak, waarbij kennelijk veel gewicht wordt gehecht aan de omstandigheid of de tijdelijkheid uit het besluit zelf blijkt.

Het is dus goed om dit altijd na te kijken bij verzoeken om compensatie voor waardevermindering bij wegafsluitingen.

Deel deze pagina:

Contactpersoon