De pre-pack: straks wettelijk verankerd, maar toch waardeloos?17 januari 2017

Het was even stil rondom de pre-pack, maar vandaag en morgen staat hij weer in het middelpunt van de aandacht. Dan wordt in Den Haag en Luxemburg gesproken over de toekomst van de pre-pack.

De pre-pack is een 'pre-insolventie-instrument' waarover ik al eerder berichtte. Bij een pre-pack wordt al vóór de daadwerkelijke uitspraak van het faillissement van een vennootschap, in stilte en in het bijzijn van een beoogd curator bekeken of een doorstart kan worden opgetuigd. Na het uitspreken van het faillissement van de vennootschap kan dan direct worden geschakeld.

Wetsvoorstel

Er is nog altijd geen definitieve wettelijke basis voor deze constructie, maar een wetsvoorstel (Wet continuïteit ondernemingen I) waarin een en ander zal worden geformaliseerd is momenteel aanhangig. Bij de start van de zomer van 2016 nam de Tweede Kamer al het wetsvoorstel aan en vandaag bespreekt de Eerste Kamer wanneer en hoe zij wetsvoorstel omtrent de pre-pack zal behandelen. Vermoedelijk zal de Eerste Kamer eerst de ontwikkelingen in Luxemburg afwachten.

Prejudiciele vragen

Morgen zal er bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg namelijk een mondelinge behandeling over de Nederlandse pre-pack plaatsvinden. Deze gerechtelijke instantie buigt zich over de vragen die zijn gesteld door de Nederlandse kantonrechter die de door vakbond FNV aangespannen Estro-zaak in behandeling heeft. Deze kantonrechter wil graag weten van het Europese Hof hoe de Nederlandse pre-pack zich verhoudt tot de Europese regelgeving en jurisprudentie omtrent de bescherming van werknemers bij insolventieprocedures van hun werkgever.

Toekomst

De antwoorden op de voorgelegde vragen zijn van belang voor de toekomst van de pre-pack. Mocht het Hof van Justitie met FNV concluderen dat de regels omtrent de overgang van een onderneming óók gelden bij de pre-pack, dan is dit 'pre-insolventie-instrument' niet zo aantrekkelijk meer voor een doorstart. In dat geval zal de partij die de doorstart realiseert vanuit een pre-pack immers alle werknemers met behoud van hun rechten en plichten in dienst moeten nemen. Deze arbeidsrechtelijke consequentie zal voor veel potentiële doorstarters een brug te ver zijn. Zij zullen liever willen doorstarten vanuit een regulier faillissement, waarbij zij zelf kunnen kiezen welke werknemers zij willen overnemen.

Het zou dus zo maar kunnen zijn dat de pre-pack straks dood en begraven is voordat hij definitief wettelijk is verankerd. Mijn collega's en ik volgen de ontwikkelingen op dit gebied op de voet. Zodra er duidelijkheid is over de toekomst van de pre-pack zullen wij er op deze plek over berichten.

Heeft u vragen over de pre-pack in het bijzonder of faillissementen en herstructureringen in het algemeen? Neem dan vrijblijvend contact op met mij of met één van mijn collega's die ook als advocaat en curator werkzaam zijn op het gebied van herstructurering en insolventie.

Deel deze pagina:

Contactpersoon