Update inwerkingtreding normalisering ambtenaren30 januari 2017

Zoals wij u in ons nieuwsbericht d.d. 17 november 2016 al informeerden, heeft de Eerste Kamer het voorstel "Wet normalisering rechtspositie ambtenaren" op 8 november 2016 aangenomen. Met deze wet zal voor het merendeel van de ambtenaren de ambtelijke aanstelling worden vervangen door een arbeidsovereenkomst. Het is nog steeds niet geheel duidelijk wanneer de wet precies in werking zal treden, maar door Minister Plasterk is op 20 januari 2017 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin is aangegeven dat de planning erop gericht is om de wet met ingang van 1 januari 2020 in werking te laten treden.

Inwerkingtreding 

De uiteindelijke datum van inwerkingtreding zal - zoals eerder aangegeven - bij koninklijk besluit bekend worden gemaakt. Het koninklijk besluit is er nog niet, maar met de brief van de minister is duidelijk geworden dat het dus nog wel even zal duren voor de wet in werking zal treden. Deze vrij lange termijn heeft ermee te maken dat door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ruim 100 wetten, alsmede lagere regelgeving moet worden aangepast. Dit proces moet zorgvuldig gebeuren en zal daarom veel tijd in beslag nemen. De minister verwacht dat de wetsvoorstellen in het voorjaar van 2018 naar de Raad van State kunnen worden gestuurd, waarna ze een jaar later zullen worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Acties overheidswerkgevers

Hoewel 1 januari 2020 nog ver weg is, blijkt uit de brief van de minister dat overheidswerkgevers in de komende jaren niet stil kunnen zitten. De minister zegt hierover het volgende:

 "(…) ook overheidswerkgevers hebben de nodige activiteiten te verrichten. Zo is het de bedoeling dat voor inwerkingtreding van de initiatiefwet echte (privaatrechtelijke) cao's gesloten zijn. Het afsluiten van de eerste privaatrechtelijke cao's door overheidswerkgevers(verenigingen) zal een forse tijdsinvestering vergen. Daarbij valt te denken aan werkzaamheden als het eventueel oprichten van een werkgeversvereniging, het eventueel aanpassen van statuten (aan de wettelijke eisen voor het kunnen afsluiten van een cao in de zin van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst) en inhoudelijke vraagstukken over bijvoorbeeld spelregels voor het cao-overleg, huidige overlegprotocollen, de omgang met geschillen/huidige commissies en verschillen tussen huidige rechtspositieregelingen en het Burgerlijk Wetboek.

Andere werkzaamheden betreffen bijvoorbeeld:

  • aanpassen van administratieve processen en ICT bij overheidswerkgevers;
  • scholing van personeelsmedewerkers en leidinggevenden in het arbeidsrecht;
  • communicatie en voorlichting aan personeel;
  • opstellen modelarbeidsovereenkomsten voor nieuw personeel en eventueel voor zittend personeel."

Kort en goed: er is op korte termijn werk aan de winkel voor u als overheidswerkgever. De verwachting is dat de overgang ook binnen organisaties niet vlekkeloos zal verlopen en veel tijd zal kosten. Ons advies is daarom: wacht niet te lang met het ondernemen van actie en laat u deskundig adviseren, bijvoorbeeld door een van onze specialisten op het gebied van ambtenaren- en arbeidsrecht. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden!

Deel deze pagina: