Vastgoed in transformatie2 februari 2017

Een interactief evenement voor relaties en geïnteresseerden met belangstelling voor transformatie van vastgoed op een transformatielocatie bij uitstek: MOOOF- BINCKHORST - DEN HAAG

Op donderdagmiddag 16 maart 2017 vanaf 15:00 uur organiseert Geelkerken Linskens Advocaten het evenement "Vastgoed in transformatie". Onze relaties en geïnteresseerden zijn van harte welkom. Aan het bijwonen van het evenement zijn geen kosten verbonden. Het is wel nodig dat u zich hier aanmeldt.

Het evenement zal plaatsvinden in MOOOF aan de Binckhorstlaan 135 te Den Haag. Hier heeft een bijzondere transformatie plaatsgevonden van een voormalig gebouw van het Ministerie van Defensie. Anno 2017 is MOOOF een bedrijfsverzamelgebouw met een focus op dans, muziek, sport en beweging, beheerd door Motus beheer. U wordt tijdens ons event meegenomen in het verhaal achter deze transformatie.

2017 03 16 Vastgoed Stoomwals         

MOOOF is centraal gelegen op de Binckhorst, het gebied in Den Haag dat met de komst van de Rotterdamse Baan een metamorfose ondergaat.

Een deel van de Binckhorst is door het Rijk aangewezen als een van de "proeftuinen" voor de nieuwe Omgevingswet. Hier is al een Omgevingsplan in procedure gebracht!

Zoals in de Binckhorst te zien is, neemt transformatie steeds vaker de rol van nieuwbouw over. Bestaande gebouwen krijgen een tweede leven en bieden ruimte voor verrassende huisvesting. Overheden zijn zich bewust van het probleem van leegstand en zijn vaker bereid om mee te werken aan een functieverandering.

Bij de herbestemming van vrijkomend vastgoed komen veel vragen kijken:

2017 03 16 Vastgoed Afbeelding Mooof

Hoe kan de overheid het omgevingsrecht flexibel toepassen? Biedt de nieuwe Omgevingswet nieuwe kansen? Hoe verkrijgt een initiatiefnemer de benodigde vergunningen? Waar moet je rekening mee houden bij tijdelijke huur of verhuur? 

Op 16 maart krijgt u antwoord op deze vragen, ervaart u de transformatie van De Binckhorst, ontmoet u professionals op het gebied van vastgoed en ruimtelijke ordening, is er ruimte voor interactief debat en spreken we elkaar op de netwerkborrel.

     

Noteer donderdagmiddag 16 maart in uw agenda en meldt u hier aan. U ontvangt dan rond 1 maart een bevestiging van uw aanmelding met een bijgevoegd programma en routebeschrijving.

Deel deze pagina:

Contactpersoon