Schuldhulpverlening: Het Breed Moratorium komt eraan!22 maart 2017

De schuldhulpverlening op grond van de Wgs heeft betrekking op natuurlijke personen die niet kunnen voortgaan met het betalen van hun schulden of reeds hebben opgehouden deze schulden te betalen. Het geldt niet voor zelfstandigen. Willen zelfstandigen in aanmerking komen voor hulpverlening onder de Wgs, dan zullen zij hun bedrijf moeten hebben gestaakt en ook hebben uitgeschreven uit het handelsregister.

Schuldhulpverlening bestaat bijvoorbeeld uit budgetbeheer en -coaching, maar ook uit schuldregeling. Dit onderdeel is gericht op het treffen van een minnelijke regeling tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers. Een dergelijke regeling komt tot stand via bemiddeling door een schuldhulpverlener en resulteert in een totaalafspraak waarbij betaling plaatsvindt op de uitstaande vorderingen waarbij een deel van de vorderingen wordt kwijtgescholden.

De schuldregeling wordt binnenkort uitgebreid met het Breed Moratorium. Dit is een rechtsmiddel tot het verkrijgen van een zogenaamde afkoelingsperiode van maximaal 6 maanden, waarin:

  • het schuldeisers onmogelijk wordt gemaakt zich te verhalen op het vermogen van hun schuldenaar;
  • schuldenaar, schuldeisers en schuldhulpverlener een juist beeld kunnen krijgen van de afbetalingsmogelijkheden, en
  • afspraken kunnen worden gemaakt over het verdere traject van schuldhulpverlening en de wijze van betaling aan de schuldeisers.

Het Breed Moratorium dient dus een instrument te geven daar waar een effectieve schuldhulpverlening onmogelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld door de (onredelijke) inzet van incassomaatregelen door schuldeisers. Overigens kan het instrument slechts als uiterste redmiddel worden ingezet. Het Breed Moratorium zou in werking treden op 1 januari 2017, maar is uitgesteld en eerst op 6 maart 2017 in werking getreden.

Wilt u meer weten over het Breed Moratorium, dan kunt u contact met mij opnemen.

Deel deze pagina:

Contactpersoon