Functionaris gegevensbescherming27 maart 2017

Per 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG verplicht een aantal organisaties om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. De FG moet betrokken worden bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De FG informeert en adviseert de organisatie en onderhoudt contact met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overheden en gegevens intensieve organisaties

Ingevolge artikel 37 van de AVG is het aanstellen van een een FG in drie situaties verplicht:

  • Overheidsinstanties of overheidsorganen zijn altijd verplicht om een FG aan te stellen, ongeacht het type gegevens dat wordt verwerkt. Het kan gaan om de rijksoverheid, provincies en gemeenten, maar ook om bijvoorbeeld zorg- en onderwijsinstellingen.
  • Organisaties die (bijvoorbeeld middels cameratoezicht) op grote schaal individuen volgen, zijn verplicht een FG aan te stellen. Relevant hierbij zijn onder meer het aantal mensen dat een organisatie volgt, de hoeveelheid gegevens die deze organisatie verwerkt en hoe lang de organisatie mensen volgt.
  • Organisaties die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken, zijn verplicht een FG aan te stellen. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid, ras, politieke opvatting, geloofsovertuiging of strafrechtelijke verleden.

EU-lidstaten kunnen ook andere situaties benoemen waarin een FG verplicht is. Het is nog niet bekend of dit in Nederland gaat gebeuren.

Onafhankelijkheid

De FG moet in onafhankelijkheid zijn werkzaamheden kunnen verrichten binnen een organisatie. Dit betekent met name dat de FG geen instructies mag ontvangen met betrekking tot de uitvoering van zijn taken. Artikel 38 lid 3 AVG vereist dat een FG niet ontslagen of gestraft wordt voor de uitvoering van zijn taken. Met andere woorden: een FG heeft dezelfde ontslagbescherming als leden van een ondernemingsraad.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon