Beslagvrije voet en bankbeslag bij particulieren28 maart 2017

Begin 2017 heeft de Nationale Ombudsman zijn voorstel om de beslagvrije voet ook te gaan hanteren bij het leggen van beslag op de bankrekening van een particulier besproken met minister Klijnsma, een aantal overheidsinstanties en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Als een particulier (hierna: schuldenaar) schulden heeft, dan kan een schuldeiser beslag leggen op het inkomen (loon/uitkering) van zijn schuldenaar. Op een deel van dat inkomen mag echter geen beslag worden gelegd, omdat de schuldenaar ook moet kunnen blijven voorzien in zijn levensonderhoud. Bij het leggen van loonbeslag moet de deurwaarder verplicht vooraf het Digitaal Beslag Register raadplegen. De deurwaarder wordt (ook) door de werkgever of uitkeringsinstantie geïnformeerd als er al andere beslagen gelegd zijn op het loon/de uitkering van de schuldenaar. Daarmee wordt voorkomen dat iemand door loonbeslag onder de beslagvrije voet terecht komt.

Het leggen van beslag op de bankrekening van de schuldenaar kan een probleem opleveren, want voorafgaand aan het leggen van beslag weet de deurwaarder (vaak) niet hoeveel geld er op de bankrekening staat. Daarover wordt de deurwaarder pas achteraf ingelicht en dat kan wel vier weken duren. Het kan dus voorkomen dat een schuldenaar zijn loon betaald heeft gekregen op zijn bankrekening en dat kort daarna beslag wordt gelegd op het volledige tegoed op deze rekening. Het beslag treft immers het volledige saldo, ook wanneer de vordering ruimschoots zou kunnen worden voldaan uit het bedrag dat staat op de bankrekening. Het gevolg is dat de schuldenaar niet bij zijn geld kan en dus ook niet de kosten voor zijn levensonderhoud (boodschappen, premie ziektekostenverzekering, huur etc.) kan voldoen. Hierdoor kan de schuldenaar (nog) verder in de financiële problemen komen.

Om dit probleem te ondervangen wil de Nationale Ombudsman dat er een wettelijke regeling komt die voorkomt dat beslag kan worden gelegd op het volledige banksaldo; het bedrag dat correspondeert met de beslagvrije voet zal in elk geval aan de schuldenaar moeten worden vrijgelaten. Op dit moment is er nog niet een dergelijke regeling. Als er beslag wordt belegd op een bankrekening en de schuldenaar kan als gevolg hiervan niet de minimale kosten voor levensonderhoud voldoen, dan zal de schuldenaar zelf in contact moeten treden met de deurwaarder om te komen tot een oplossing.

Op veel websites van deurwaarders staat een hulpmiddel om het vrij te laten bedrag te kunnen berekenen. Overigens is ook de berekening van het vrij te laten bedrag op dit moment onderwerp van discussie. Deze berekening zou namelijk eenvoudiger moeten.

Heeft u problemen als gevolg van een bij u gelegd beslag en wilt u weten wat daartegen eventueel kan worden gedaan, neem dan contact met ons op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon