Profiling5 april 2017

Profiling staat momenteel erg in de belangstelling. Het is één van de thema's die in 2017 bij de Autoriteit Persoonsgegevens bijzondere prioriteit heeft.

Bij profiling wordt aan de hand van diverse gegevens een profiel omtrent mensen/klanten/prospects opgesteld. De informatie kan vervolgens worden ingezet voor marketingdoeleinden. "Profiling houdt in het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel iemand in te delen in een bepaalde categorie. Met profiling kan een organisatie ook het gedrag van mensen voorspellen of een beslissing over hen nemen. Profiling wil dus zeggen dat iemand aan de hand van een (risico)profiel wordt beoordeeld", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijven passen profiling toe om de winst te vergroten, bijvoorbeeld middels persoonlijke advertenties. Voor overheden is profiling een vorm van risicomanagement, bijvoorbeeld bij grenscontroles.

Profiling brengt risico's met zich mee. Bijvoorbeeld het risico dat iemand anders wordt behandeld omdat hij/zij onderdeel uitmaakt van een bepaalde categorie mensen. De Autoriteit Persoonsgegevens vindt het belangrijk dat mensen profiling eenvoudiger herkennen, zodat zij ten aanzien van hun gegevens meer controle en inzicht hebben.

Organisaties die aan profiling doen, dienen zich aan allerlei wet- en regelgeving te houden omtrent het verwerken van persoonsgegevens. Het ligt voor de hand dat de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoeken zal instellen naar profiling, omdat het een belangrijk aandachtspunt is op dit moment. Het is dan ook aan te raden zo snel mogelijk te voldoen aan de wet- en regelgeving op dit gebied.

Heeft u vragen over profiling? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon