Verwerken van persoonsgegevens met toestemming: makkelijk toch?6 april 2017

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) dient iedere verwerking van persoonsgegevens gebaseerd te zijn op een van de gronden die in de wet worden genoemd. Eén van deze gronden is artikel 8 sub a Wbp: “de toestemming van betrokkene”. Dat lijkt simpel, maar schijnt bedriegt... Is toestemming wel een geschikte grondslag voor een gegevensverwerking?

Toestemming: eens gegeven blijft gegeven?

Vereiste voor toestemming is dat de toestemming “vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig” moet zijn gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij dient elke twijfel te zijn uitgesloten over de vraag of er daadwerkelijk toestemming is gegeven. In sommige situaties kan dat voor bewijsproblemen zorgen.

Ook zijn er situaties denkbaar waarin het maar de vraag is of de toestemming uit vrije wil wordt gegeven. Als voorbeeld de arbeidsrelatie: de werknemer is afhankelijk van zijn werkgever voor zijn inkomen en levensonderhoud. Hierdoor kan hij zich onder druk gezet voelen om akkoord te gaan met een verwerking, zodat hij geen “vrijelijke” toestemming heeft gegeven.

Daar komt bij dat de gegeven toestemming te allen tijde weer mag worden ingetrokken, waardoor de verwerking van gegevens vanaf dat moment niet meer is toegestaan. Het is dus geen kwestie van 'eens gegeven, blijft gegeven'.

Kies voor een andere grondslag dan toestemming

Indien mogelijk kan er daarom beter voor een andere verwerkingsgrond uit de Wbp worden gekozen dan toestemming van de betrokkene. Ander mogelijke gronden voor verwerking kunnen zijn:
 

  • uitvoering van een overeenkomst;
  • uitvoering van een wettelijke verplichting;vrijwaring van een vitaal belang van de cliënt (zaak van leven of dood);
  • goede vervulling van een publiekrechtelijke taak;
  • behartiging van een gerechtvaardigd belang van verwerker of de betrokkene.

Vragen?

Heeft u vragen over het verwerken van persoonsgegevens en privacy? Neemt u dan eens vrijblijvend contact op met ons Team Privacy, wij helpen u graag verder.

Deel deze pagina:

Contactpersoon