Wetsvoorstel WCO I van agenda Eerste Kamer gehaald6 april 2017

Met het wetsvoorstel WCO I beoogt het Ministerie van Veiligheid en Justitie het voor de rechtbank mogelijk te maken om voorafgaand aan een eventueel faillissement een beoogd curator en  beoogd rechter-commissaris aan te wijzen. Hiermee wordt de afwikkeling van een faillissement en de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen verbeterd.

Het wetsvoorstel werd al aangenomen door de Tweede Kamer en werd doorgestuurd aan de Eerste Kamer. De behandeling van het voorstel is nu van de agenda gehaald, omdat de Eerste Kamercommissie nog aanvullende vragen wil stellen aan de minister van Veiligheid en Justitie. Deze vragen zijn gerezen naar aanleiding van de conclusie van de advocaat-generaal van het Hof van Justitie inzake de door de kantonrechter gestelde pre-justitiële vragen in de zaak tussen FNV en vier werknemers enerzijds en Smallsteps kinderopvang (Estro) anderzijds. De advocaat-generaal stelt in zijn conclusie dat de Richtlijn 2001/23/EG van toepassing is op de overgang van een onderneming of delen daarvan in de pre-pack procedure. Het is derhalve aan de Nederlandse rechter om ervoor te zorgen dat de bescherming die de richtlijn aan werknemers geeft (de werknemers treden van rechtswege in dienst bij de overnemer op basis van hun geldende arbeidsvoorwaarden), wordt gewaarborgd tijdens de pre-pack overgang.

Het faillissementsrecht en de Richtlijn zijn aldus de advocaat-generaal niet met elkaar in overeenstemming, hetgeen een bom legt onder de werking van de pre-pack die zonder wettelijke verankering al regelmatig werd toegepast. De toekomst van de pre-pack in Nederland is dan ook onzeker. 

Over de verdere behandeling van het wetsvoorstel WCO I zullen wij u op de hoogte houden.

Deel deze pagina:

Contactpersoon