Burenoverlast, wat nu?!24 april 2017

In de praktijk krijg ik vaak de vraag voorgelegd wat er gedaan kan worden om (geluids)overlast van omwonenden tegen te gaan. Een hond die continu blaft, een radio die voortdurend op de hardste stand staat of de buren die de portiek weigeren schoon te houden. Het dagelijks leven kan hierdoor ernstig verstoord worden. Welke mogelijkheden biedt het recht zoal om burenoverlast tegen te gaan?

Gebrekenregeling

Soms biedt het huurrecht met de zogenoemde gebrekenregeling een oplossing. Hierbij geldt wel dat degene die overlast ervaart, bij dezelfde verhuurder moet huren als de tot overlastgevende buren. Nu het woongenot van de huurder wordt aangetast, kan er sprake zijn van een gebrek (in de zin van art. 7:204 lid 2 BW). Het is verstandig om in ieder geval een logboek bij te houden en niet te lang te wachten om de overlast bij de verhuurder (schriftelijk) te melden. Als de verhuurder niet of niet adequaat optreedt om dit gebrek te verhelpen, zoals bijvoorbeeld door ontruiming te vorderen van de overlastgever, kan hij onder omstandigheden door de huurder worden aangesproken omdat hij in zijn verplichtingen tekort schiet. Zo kan een huurder om huurkorting verzoeken.

Bestuurlijke waarschuwing of uithuisplaatsing

Ook de overheid heeft mogelijkheden om in te kunnen grijpen. Tot voor kort kon zij de overlastveroorzaker alleen een bestuurlijke waarschuwing geven of hem uit huis plaatsen. Vaak blijkt dat een bestuurlijke waarschuwing maar weinig effect heeft. Een uithuisplaatsing  wordt daarentegen veelal als een te zwaar middel gezien in verhouding tot de overlast. Bovendien wordt daarmee het probleem ook alleen maar verplaatst. Doorgaans kan er dan ook maar weinig tegen de overlastgever worden begonnen.

Wet aanpak woonoverlast

Om die reden is er met de ‘Wet tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast’, die op 1 juli 2017 in werking treedt, een nieuwe mogelijkheid geïntroduceerd die ervoor moet zorgen dat de overheid effectiever bij woonoverlast kan optreden. Het gaat hier om het geven van een gedragsaanwijzing in de vorm van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. In een situatie waarbij het gaat om geluidsoverlast, kan de gedragsaanwijzing er bijvoorbeeld op zien dat de overlastgever géén luide muziek mag draaien. Ook bij verhuur via het verhuurplatform zoals Airbnb, dat kan zorgen voor veel overlast bij omwonenden, kan aan de verhuurder een last worden opgelegd.

Voor elke situatie kan dus weer een andere gedragsaanwijzing worden gegeven. Het geven van een dergelijke gedragsaanwijzing komt toe aan de burgemeester. Deze bevoegdheid moet de gemeenteraad echter wel bij verordening hebben verleend. Of een gedragsaanwijzing kan worden gegeven, kan dus per gemeente verschillen. Het is dus nog even afwachten hoe gemeenten hiermee om zal gaan.

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met mij op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon