Nieuw ROZ-model huurcontract voor woonruimte1 mei 2017

Vorige week dinsdag heeft de Raad voor Onroerende zaken (ROZ) als sluitstuk in de reeks van nieuwe modellen een nieuw model voor de huuroverkomst van woonruimte gepresenteerd. Dit nieuwe ROZ-model is hier te raadplegen.

Met de inwerkingtreding van de Wet doorstroming huurmarkt 2015 op 1 juli 2016 lag het al in de verwachting dat het ROZ-model huurovereenkomst woonruimte eveneens een opfrisbeurt zou krijgen. Het vorige model dateerde al uit 2003.

Het nieuwe model biedt de nodige flexibiliteit en sluit beter aan bij de huidige verhuurmarkt. Zo vangt de overeenkomst aan met een viertal opties waarin de duur van de overeenkomst wordt voorgesteld. Het nieuwe model voorziet verder in de mogelijkheid om aan bepaalde doelgroepen te gaan verhuren, zoals aan studenten, promovendi en jongeren onder de 28 jaar.

Verder is het een enorme vooruitgang dat in het model de boetebepalingen overzichtelijk zijn opgenomen ten aanzien van diverse denkbare overtredingen respectievelijk overlast gevende activiteiten, zoals bijvoorbeeld onderverhuur via AirBnB en het voorhanden hebben van drugs.

Het nieuwe model sluit, zoals gezegd, beter aan bij de verhuurmarkt. Een en ander neemt niet weg dat het slechts een model is en dat een overeenkomst altijd nader ingekleurd moet worden aan de hand van feiten en omstandigheden van het specifieke geval.

Deel deze pagina:

Contactpersoon