Zijn mijn kinderen erfgenaam?9 mei 2017

'Mijn zus, die zelf geen kinderen had, heeft ooit gezegd dat als zij zou overlijden, zij een bedrag aan mijn kinderen wil nalaten. Helaas is mijn zus pas overleden. Hoe kom ik er nu achter of mijn kinderen, die inmiddels volwassen zijn, iets erven? Want tot op heden hebben zij niets gehoord, ook niet van de vriend van mijn zus.'

De eerste stap is om informatie op te vragen bij het Centraal Testamenten Register (https://www.notaris.nl/centraal-testamentenregister). Hieruit blijkt of er een testament is en bij welke notaris dat is opgesteld. Uit het register blijkt niet wat er in het testament staat. Aan het opvragen van informatie zijn geen kosten verbonden maar er moet wel een overlijdensakte worden meegestuurd.

Een tweede stap is informeren bij het boedelregister (bij de rechtbank waar de zus is overleden) of er een notaris is die zich in het register heeft ingeschreven als notaris die betrokken is bij de afwikkeling van de nalatenschap.

De kinderen kunnen zich melden bij de notaris die het testament heeft opgesteld en/of bij de notaris die betrokken is bij de afwikkeling van de nalatenschap. De vraag is natuurlijk of de notaris dan verplicht is om informatie te geven over de erfenis.

Als de kinderen in het testament genoemd zijn als erfgenaam, dan heeft de notaris een onderzoeks- en informatieplicht. De notaris moet de kinderen dus informeren.

Stel dat in het testament alleen staat dat de kinderen iets uit de erfenis krijgen (bijvoorbeeld een bepaald bedrag) maar dat zij geen erfgenamen zijn. Dan zijn zij 'legataris', zij krijgen een 'legaat' oftewel een vordering. Ten aanzien van zo'n legataris is de notaris vrij om een onderzoek in te stellen en te informeren. Alleen als de notaris vermoedt dat de erfgenaam of de executeur de legataris niet zal informeren, heeft de notaris een plicht om te onderzoeken en te informeren.Ten aanzien van alle anderen (niet erfgenaam en geen legataris) heeft de notaris geen plicht.

Heeft u vragen over erfenissen, legaten, testamenten of iets anders dat met erfrecht te maken heeft? Neemt u dan contact op met Sylvia Raphael (vestiging Leiden). Dit kan telefonisch, per e-mail of tijdens een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten. Zij helpt u graag verder.

Deel deze pagina:

Contactpersoon