Voorwaarden omzettingsverzoek artikel 15b Fw; Hoge Raad past criterium aan.10 mei 2017

HR 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:696

De rechtbank kan op grond van artikel 15b Faillissementswet (hierna: Fw) het faillissement omzetten in een wettelijke schuldsaneringsregeling. Failliet dient hiervoor een verzoek in te dienen. Bij het verzoek dient te worden gevoegd de stukken waaruit blijkt dat een buitengerechtelijk schuldeisersakkoord is beproefd, een en ander zoals bedoeld in artikel 285 lid 1, aanhef en onder f, Fw. Als gevolg van het faillissement is een schuldenaar zelf veelal niet (meer) in staat om een dergelijke buitengerechtelijke schuldregeling te beproeven.

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 13 maart 2015 (NJ 2015/157, ECLI:NL:HR:2015:589) overwogen dat voor de behandeling van het verzoek tot omzetting van het faillissement in een wettelijke schuldsaneringsregeling voldoende is dat de curator een schriftelijke verklaring afgeeft waarin is vermeld dat is onderzocht of de gefailleerde aan zijn gezamenlijke schuldeisers een akkoord in de zin van art. 138 Fw kan aanbieden en dat er geen reële mogelijkheden zijn om tot een buitengerechtelijk schuldregeling te komen.

De Hoge Raad komt nu terug op zijn uitspraak van 13 maart 2015. De curator hoeft niet langer te onderzoeken (en te verklaren) dat er geen reële mogelijkheden zijn om tot een buitengerechtelijke schuldsanering te komen. Voldoende is dus dat de curator kan verklaren dat hij heeft onderzocht of  de gefailleerde aan zijn gezamenlijke schuldeisers een akkoord in de zin van artikel 138 Fw kan aanbieden. Een schriftelijke verklaring van de curator waaruit blijkt dat er geen reële mogelijkheden zijn om tot een buitengerechtelijke schuldregeling te komen is voor een omzettingsverzoek op grond van artikel 15b Fw niet (meer) vereist.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend telefonisch of per e-mail contact met mij op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon