Inwerkingtreding Evaluatiewet WNT: 1 juli 201724 mei 2017

In ons nieuwsbericht van 8 februari 2017 informeerden wij u al over het wetsvoorstel "Evaluatie WNT", zoals op 17 januari 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Inmiddels heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel op 21 maart jl. aangenomen in de Tweede Kamer en zal de Evaluatiewet per 1 juli 2017 in werking treden.

De verschillende wijzigingen die voortvloeien uit de Evaluatiewet treden niet allemaal tegelijkertijd in werking. Sommige wijzigingen treden in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2013 of 1 januari 2017. Andere wijzigingen gaan pas in per 1 juli 2017 of 1 januari 2018. Op www.topinkomens.nl is een handig overzicht geplaatst met de verschillende wijzigingen en de datum waarop die wijzigingen van kracht worden.

Ook andere ontwikkelingen met betrekking tot de WNT lopen door. Het wetsvoorstel WNT-III, waardoor de WNT in beginsel voor alle werknemers in dienstbetrekking van een WNT-instelling van toepassing wordt - is in februari 2017 voor advies naar de Raad van State gegaan.

Wij blijven de verschillende WNT-ontwikkelingen volgen en houden u op de hoogte in onze nieuwsberichten!

Deel deze pagina:

Contactpersoon