Kosten huishouding vorderen na scheiding?7 juni 2017

Kunt u in geval van scheiding alsnog om afrekening van de kosten van de huishouding vragen? Hieronder enige uitleg, een voorbeeld uit de praktijk en ons advies in dit soort situaties.

In veel huwelijkse voorwaarden staat een afspraak over de kosten van de huishouding en vaak ook wat daaronder moet worden verstaan. Bijvoorbeeld de hypotheekrente en de boodschappen. Zo'n afspraak houdt dan vaak in wie die kosten moet betalen. Soms is afgesproken dat een van de echtgenoten alles betaalt maar vaker is afgesproken dat beide echtgenoten de kosten van de huishouding moeten betalen, ieder de helft of rekening houdend met de hoogte van ieders inkomen.

Net zoals de meeste echtgenoten tijdens het huwelijk het inkomen dat niet aan het huishouden is besteed niet verdelen (periodiek of Amsterdam verrekenbeding), gaan de meeste echtgenoten ook niet elk jaar na of zij volgens afspraak de kosten van de huishouding hebben betaald. In het kader van een scheiding wordt dan nog wel eens geprobeerd om alsnog af te rekenen.

Belangrijk is wat er precies in de huwelijkse voorwaarden staat. Niet alleen over wat kosten van de huishouding zijn, hoe die kosten verdeeld moeten worden en hoe lang het 'kosten van de huishouding' zijn maar ook of die kosten na een aantal jaar nog afgerekend kunnen worden.

In een zaak die speelde bij het hof in Arnhem - Leeuwarden ging het om het volgende. De man en de vrouw waren in 1992 getrouwd. In de huwelijkse voorwaarden stond dat ieder in een bepaalde verhouding moest bijdragen in de kosten van de huishouding. En als dat niet zou gebeuren dan kon steeds aan het einde van een jaar afrekening worden gevraagd. Echter niet onbeperkt. Alsnog afrekening vragen kon maar tot twee jaar terug. In 2011 zijn de man en de vrouw apart gaan wonen en in 2015 wordt de echtscheiding definitief. In het kader van de scheidingsprocedure stelt de vrouw dat zij meer heeft bijgedragen in de kosten van de huishouding dan zij moest op grond van de huwelijkse voorwaarden. Zij wil alsnog afrekenen. Zij heeft dat voor het eerst in 2011 aan de man geschreven in een e-mail. In de procedure heeft zij dat verzoek nog een keer gedaan in 2014. Daarom oordeelt het hof dat het verzoek om alsnog af te rekenen ziet op de periode vanaf 2009. Maar over de periode 1992 tot en met 2008, daarvoor is het verzoek van de vrouw te laat. 'Het is niet realistisch om eerst aan het einde van het huwelijk over de gehele huwelijkse periode rekening en verantwoording van alle kosten van de huishouding te vragen.... Van de vrouw mocht worden verwacht dat zij eerder verrekening had gevraagd als daar aanleiding voor was.'

De wijze les: als de kosten van de huishouding niet worden betaald zoals afgesproken in de huwelijkse voorwaarden, trek dan tijdig aan de bel als u meent te veel te hebben betaald. En komt het tot een scheiding, mailt u dan direct dat u alsnog wilt afrekenen en herhaal dat om de zoveel tijd, afhankelijk van de tekst van de huwelijkse voorwaarden. Heeft u te weinig betaald, doet u dan vooral niets.

Heeft u een vraag over scheiding, huwelijkse voorwaarden of de kosten van de huishouding, neemt u dan contact op met Maya Perfors, Kim Diepstraten of Sylvia Raphael. Zij staan u graag te woord, telefonisch, per e-mail of tijdens een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten op ons kantoor in Leiden.

Deel deze pagina:

Contactpersoon