Adviesrecht Ondernemingsraad tijdens faillissement28 juni 2017

De vennootschap die een onderneming in stand houdt, waarin in de regel minstens 50 personen werkzaam zijn, is verplicht een ondernemingsraad in te stellen en de voorschriften van de Wet op de Ondernemingsraden na te leven (artikel 2 WOR). Dienen deze voorschriften nu ook te worden nageleefd als een dergelijke onderneming failliet wordt verklaard?

De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak van 2 juni 2017 (ECLI:NL:HR:2017:982) geoordeeld dat de curator in beginsel moet zorgdragen voor het naleven van de voorschriften van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) tijdens een faillissement. Echter, de vormvoorschriften van de WOR zijn niet onverkort van toepassing voor zover ze niet verenigbaar zijn met het faillissementsrecht. Als uitzonderingen heeft de Hoge Raad genoemd de verkoop van activa (goederen) op grond van artikel 176 Fw. en het ontslaan van het personeel op grond van artikel 40 Fw. Het adviesrecht van de Ondernemingsraad is hier niet aan de orde, omdat deze handelingen van de curator nu juist zijn gericht op een (voortvarende) afwikkeling van het faillissement. Dit is anders wanneer de verkoop van activa plaatsvindt in het kader van een voortzetting of doorstart van (een deel van) de onderneming waarbij vooruitzicht bestaat van behoud van arbeidsplaatsen. Dan is een daarop gericht besluit in beginsel wel adviesplichtig, aldus de Hoge Raad.

Heeft u vragen over de naleving van de voorschriften uit de WOR tijdens faillissement? Neem dan contact op met één van onze advocaten.

Deel deze pagina:

Contactpersoon