Pre-pack: and now, the end is near?11 juli 2017

Al tijden wordt de pre-pack zonder wettelijke basis toegepast in Nederland. De schoenen van Schoenenreus, het ondergoed van Marlies Dekkers en de garnalen van Heiploeg zijn met dank aan de pre-pack nog altijd verkrijgbaar. Heel veel meer producten zullen waarschijnlijk aan dit rijtje niet worden toegevoegd.

Eerder al (zie hier en hier) berichtte ik over de pre-pack. De pre-pack is een pre-insolventie-instrument om ondernemingen in moeilijkheden door te kunnen starten. De pre-pack heeft veel aandacht gekregen rondom de zaken Estro en Heiploeg en is in de media en in gerechtelijke procedures onder vuur komen te liggen.

Procedure FNV

In een door FNV aangespannen procedure heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie nu gezorgd voor een doorbraak. Het Hof van Justitie heeft namelijk geoordeeld dat een doorstart van een onderneming via een pre-pack een overgang van onderneming is en dat daarom werknemers dezelfde bescherming moeten hebben als bij een overgang van onderneming buiten faillissement. Dit betekent simpel gezegd dat alle werknemers die in dienst zijn bij een onderneming die via een pre-pack wordt doorgestart, automatisch in dienst treden bij de doorstarter.

Gevolgen uitspraak Hof van Justitie voor toekomst pre-pack

De pre-pack is met deze beslissing van het Hof van Justitie in een klap een stuk minder aantrekkelijk voor potentiële doorstarters. Nog voordat de pre-pack in de Nederlandse wet is verankerd, lijkt hij al ten dode opgeschreven. Want wie wil nu nog een doorstart realiseren vanuit een pre-pack wanneer alle werknemers overgaan met behoud van rechten. Tenzij de wetgever nog een draai weet te geven aan het wetsvoorstel dat inmiddels bij de Eerste Kamer ligt, zullen we de pre-pack waarschijnlijk nooit meer voorbij zien komen.

Positie werknemers vs. doorstart vanuit faillissement

En de werknemers? Zijn zij dan de grote winnaars? Dat is nog maar de vraag. Vooralsnog lijkt de pre-pack getorpedeerd, maar is een normale doorstart via een regulier faillissement nog mogelijk. Bij die route heeft een doorstarter nog altijd de keuze welke werknemers hij wel en welke hij niet in dienst neemt. Omdat bij een regulier faillissement in tegenstelling tot bij een pre-pack geen sprake is van een stille (minder positief: geheime) voorbereidingsperiode, zal de waarde van de door te starten onderneming daarnaast meer weglekken en zullen daarom uiteindelijk ook minder banen behouden kunnen blijven bij een doorstart.

Kortom, de bescherming van werknemers en de doorstart blijven elkaar bijten. Eerder werd al duidelijk dat de in 2015 ingevoerde WWZ averechts werkt voor oudere werknemers bij een doorstart. Recent oordeelde de Hoge Raad dat de ondernemingsraad adviesrecht heeft bij faillissement, wat bij het realiseren van een doorstart in elk geval een vertraging lijkt op te leveren en dus nadelige gevolgen kan hebben voor het behoud van banen. En nu wordt een methode die met het behoud van meer werkgelegenheid in het belang van werknemers kan uitpakken door datzelfde belang de nek omgedraaid.

Vragen?

Heeft u vragen over de pre-pack, een doorstart, de positie van werknemers in een faillissement of over andere faillissementsrechtelijke zaken? Neem dan vooral met mij of onze andere specialisten op het gebeid van insolventierecht contact op.

 

Deel deze pagina:

Contactpersoon