Eenmanszaak scheiden18 juli 2017

Heeft u een eenmanszaak en gaat u scheiden? Als er sprake is van een gemeenschap van goederen, let dan goed op.

In een zaak die speelde bij het hof in Den Haag ging het om het volgende:

Een man en een vrouw waren getrouwd in gemeenschap van goederen. Op enig moment (tot 2012 op het moment van inschrijving van de echtscheiding, vanaf 2012 op het moment van indienen van het verzoek tot echtscheiding) is de gemeenschap 'ontbonden'. Oftewel, er ging een deksel op de gemeenschap van goederen, er kon niets meer in of uit, er moest eerst verdeeld.

Tijdens het huwelijk hadden de man en de vrouw samen een vennootschap onder firma, een v.o.f. Het hof 'doceert' dat als die v.o.f. er was toen de deksel op de gemeenschap ging, dat daarmee de v.o.f. niet automatisch is ontbonden. Het vermogen van de v.o.f. is een 'afgescheiden vermogen' waarvan de waarde in de gemeenschap van goederen valt. Oftewel, bij het verdelen van de gemeenschappelijke pot moet ook de waarde van de v.o.f. worden verdeeld.

In de zaak waarover het hof moest beslissen was de v.o.f. echter al tijdens het huwelijk door partijen ontbonden en was de onderneming door de man voortgezet in de vorm van een eenmanszaak. Dat betekent dat de activa en passiva van de eenmanszaak 'los' in de gemeenschap van goederen zijn gevallen: een bankrekening, een schuld, misschien gereedschap of inventaris.

De activa (alles wat geld waard is) moet verdeeld worden tussen partijen. Stel dat de man alle activa behoudt, dan moet hij de waarde op het moment van 'feitelijke verdeling' met de vrouw delen. Dat kan dus ook zijn na het moment dat de deksel op de gemeenschap is gegaan.

Voor de passiva is het anders: de man en de vrouw moeten uiteindelijk ieder de helft van de schuld dragen, dat wil zeggen, zij moeten dat in hun portemonnee voelen. Het gaat dan om de schuld op het moment dat de gemeenschap is ontbonden (sinds 2012 is dat op het op het moment dat het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend). Als de schuld daarna groter is geworden, dan komt het meerdere voor rekening van de man. Hij had dat kunnen voorkomen door de eenmanszaak op het moment van ontbinding van de gemeenschap te beeindigen.

Zoals u ziet is er een raakvlak tussen echtscheidingsrecht en ondernemingsrecht. Geelkerken Linskens Advocaten heeft op beide rechtsgebieden experts in huis. Wij kunnen u dus goed adviseren. Heeft u als ondernemer of als partner van een ondernemer vragen over echtscheiding, over verdeling of afwikkeling van huwelijkse voorwaarden? Neemt u dan, ook tijdens de zomerperiode, gerust contact op met Maya Perfors, Kim Diepstraten of Sylvia Raphael. Dat kan telefonisch, per e-mail of tijdens een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten op ons kantoor in Leiden.

Deel deze pagina:

Contactpersoon