Inschrijving echtscheiding24 juli 2017

Maya Perfors is echtscheidingsadvocaat, -mediator en rechter bij het hof in Amsterdam. Hieronder een uitspraak van het hof waarbij Maya een van de rechters was en die gaat over hoger beroep tegen de echtscheiding en de inschrijving daarvan.

Eerst wat achtergrondinformatie:

Als de echtscheiding door de rechtbank wordt uitgesproken, bent u nog steeds getrouwd. Pas als de ambtenaar van de burgerlijke stand waar u bent getrouwd, heeft aangegeven dat de echtscheiding is ingeschreven, dan pas bent u officieel gescheiden. De ambtenaar moet een verzoek krijgen om de echtscheiding in te schrijven. Dat kan direct nadat de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken. Beide partijen moeten zo'n verzoek doen. Zij moeten daarvoor een 'akte van berusting tevens verzoek tot inschrijving' ondertekenen. Daarmee verklaren zij in de echtscheiding te berusten en vragen zij om in te schrijven. Stel dat een van de echtgenoten niet wil meewerken aan de inschrijving (daar kunnen allerlei strategische redenen voor zijn) dan kan de echtscheiding ook op verzoek van een van de echtgenoten worden ingeschreven. Maar dan moet de rechtbank wel verklaren dat er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld. Dat kan de rechtbank pas 3 maanden na het uitspreken van de echtscheiding. De echtscheiding moet, als er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld, uiterlijk 9 maanden na de uitspraak worden ingeschreven, anders vervalt alles. Hoger beroep tegen de echtscheiding zelf komt bijna nooit voor.

In de uitspraak van het hof in Amsterdam ging het om het volgende:

De rechtbank had op 3 augustus 2016 de echtscheiding uitgesproken en een bepaalde alimentatie vastgesteld. De man stelde op 1 november 2016 (net op tijd) hoger beroep in tegen de uitspraak. Ook al leek het de man alleen maar om de alimentatie te gaan waar hij het niet mee eens was, namens de man was gevraagd om de hele uitspraak van de rechtbank te vernietigen, dus inclusief de uitgesproken echtscheiding en een lagere alimentatie vast te stellen. Dat betekent dat de echtscheiding nog niet ingeschreven kon worden. Op de zitting bij het hof hebben de rechters aan de man gevraagd of hij zich tegen de echtscheiding zelf verzette. De man verklaarde van niet. Daarvan heeft de griffier (de assistent van de rechters tijdens de zitting) een verklaring gemaakt. En dat betekende dat partijen vanaf dat moment nog 6 maanden hadden om de echtscheiding in te schrijven.

Heeft u vragen over scheiding of wilt u weten hoe een rechter mogelijk tegen uw zaak aan kijkt? Neemt u  dan contact op met Maya Perfors, Kim Diepstraten of Sylvia Raphael. Zij staan u graag te woord, ook tijdens de zomerperiode. Dat kan telefonisch, per e-mail of  tijdens een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten op ons kantoor in Leiden.

Deel deze pagina:

Contactpersoon