Onjuiste voorstelling van zaken bij aangaan koopovereenkomst. Biedt een beroep op dwaling een helpende hand?26 oktober 2017

Regelmatig komt het in onze praktijk voor dat cliënten na het kopen van een woning van de koopovereenkomst af willen omdat de verwachtingen die zij bij het aangaan van de koopovereenkomst hadden, na het sluiten van de koopovereenkomst toch anders bleek uit te pakken. De vraag is of dit zomaar kan.

Dwaling

Een mogelijkheid die de wet biedt om van een dergelijke koopovereenkomst onder bepaalde omstandigheden af te komen, is door (binnen de verjaringstermijn) een beroep te doen op dwaling zoals bedoeld in artikel 6:228 Burgerlijk Wetboek. Degene die van de overeenkomst af wil (de dwalende partij), dient dan aan te tonen dat hij bij het sluiten van de overeenkomst van een onjuiste voorstelling van zaken is uitgegaan. Dit kan bijvoorbeeld door een onjuiste mededeling of verzwijging van bepaalde feiten door de wederpartij of doordat beide partijen een onjuiste voorstelling van zaken hadden (wederzijdse dwaling). Daarnaast moet de dwalende partij aantonen dat hij door die onjuiste mededeling, verzwijging of wederzijdse dwaling de overeenkomst niet had gesloten.

Voorbeeld geslaagd beroep op dwaling

Een treffend voorbeeld is de zaak die geleid heeft tot een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 16 mei 2017. In die zaak besloot een koper aan de hand van een ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst getoonde maquette tot aankoop van een nog te bouwen recreatiewoning over te gaan. Een belangrijke voorwaarde voor de koper was dat de omgeving rond de recreatiewoning in overeenstemming zou zijn met hetgeen op de maquette te zien was. U raadt het wellicht al, want de omgeving bleek na uitvoering van het plan wezenlijk anders te zijn dan die op de maquette getoond was. Komt dit voor risico van de koper?

Het gerechtshof heeft in deze zaak geoordeeld dat dit niet voor risico van de koper komt. Volgens het gerechtshof had het in deze situatie op de weg van de verkoopmedewerker gelegen dat hij duidelijk maakt aan de koper dat het niet zonder meer de bedoeling is te bouwen conform een maquette. De koper heeft volgens het gerechtshof het recht een beroep op dwaling te doen op het moment dat hij merkt dat de omgeving van de recreatiewoning wezenlijk anders wordt gerealiseerd dan hij had verwacht. In dit geval hoefde de koper de koopovereenkomst niet na te komen en kon hij van deze overeenkomst af komen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of over dit onderwerp, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon