Contracteren kun je leren: afspreken is zilver, tekenen is goud31 juli 2017

Hoe vaak sluiten we wel geen overeenkomsten? Krabbeltje hier, krabbeltje daar, algemene voorwaarden erbij (desnoods even nazenden) en klaar. Eitje toch? Eigenlijk wel, maar zorg wel dat je het goed doet!

De keukenverkoper en het gelukkige stel

Een keukenverkoper verkoopt een nieuwe keuken aan een man en vrouw. Zij kopen de keuken om te laten plaatsen in hun pas gekochte nieuwbouwappartement. In hun nopjes verlaat het stel de keukenverkoper. Drie weken later annuleert het stel echter de koop. De keukenverkoper bevestigt de annulering en factureert de man en vrouw 30% van de koopsom. Die annuleringsvergoeding is terecht, maar mocht die in rekening worden gebracht? En wie moet die vergoeding dan betalen? Daarover heeft het Hof Den Bosch zich uitgesproken.

30% annuleringsvergoeding: terecht?

De annuleringsvergoeding brengt de keukenverkoper in rekening op grond van de algemene voorwaarden die hij hanteert. Op die algemene voorwaarden zou de keukenverkoper echter geen beroep kunnen doen volgens de man en vrouw. Zij geven aan dat zij niet in de gelegenheid zijn gesteld om de algemene voorwaarden door te nemen. Zij zouden zijn overvallen door het feit dat er algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn, bovendien werden de algemene voorwaarden niet toegelicht door de keukenverkoper. 

Het hof maakt korte metten met de argumenten van de man en vrouw en laat een vernietiging van de algemene voorwaarden niet toe. De algemene voorwaarden moest de keukenverkoper uiterlijk bij het sluiten van de koopovereenkomst aan de man en vrouw overhandigen. In dit geval is dat ook gebeurd. Dat blijkt uit het feit dat de koopovereenkomst is ondertekend. Daarin is namelijk vastgelegd (met een algemene riedel) dat de koper kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden. Maar ook blijkt het uit het feit dat de algemene voorwaarden in dit geval zijn geparafeerd door de man. 

De argumenten van de man en vrouw dat zij werden overvallen door de algemene voorwaarden en dat die voorwaarden niet werden toegelicht kunnen hen niet helpen. Het is immers gebruikelijk dat algemene voorwaarden worden gehanteerd en de keukenverkoper was niet verplicht een toelichting te geven. Als zij dat hadden gewild, hadden de man en vrouw een toelichting moeten vragen. 

En wie moet betalen?

De ruim € 9.000,00 aan annuleringsvergoeding moet dus worden betaald. De keukenverkoper is van mening dat hij een overeenkomst sloot met man én vrouw en dat zij dus allebei voor de vergoeding moeten opdraaien. De man en vrouw kwamen samen een keuken kopen voor het appartement dat zij samen kochten en duidelijk was dat zij een echtpaar vormden. 

Op dit punt krijgt de keukenverkoper het deksel op de neus. In de koopovereenkomst die is gesloten wordt namelijk alleen de naam van de man genoemd en alleen de man heeft stukken ondertekend. Daaruit volgt volgens het hof niet dat de man ook voor de vrouw tekende. De keukenverkoper kan voor de vergoeding dus alleen bij de man verhalende man aanspreken. 

Moraal van het verhaal

Wees secuur als je contracteert! Zorg ervoor dat duidelijk is wie de partijen zijn die een overeenkomst sluiten en laat alle partijen de overeenkomst en de stukken die daarbij horen ondertekenen. Hanteer je algemene voorwaarden? Overhandig deze dan op tijd en in ieder geval bij het sluiten van de overeenkomst zodat de terhandstelling in orde is. En zorg er tot slot voor dat de algemene voorwaarden óók worden ondertekend door je wederpartij. In goed Nederlands: better safe than sorry! 

Wilt u weten of het altijd goed gaat bij het sluiten van uw overeenkomsten en of u uw algemene voorwaarden juist hanteert? Neem vrijblijvend contact op met mij of een van mijn collega's die ook zijn gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en maak een afspraak om de wijze waarop u contracteert eens tegen het licht te houden!

Deel deze pagina:

Contactpersoon