Het EHRM doet uitspraak over privacy van werknemers25 september 2017

Op 5 september 2017 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een belangrijke uitspraak gedaan over de privacy van werknemers bij het gebruik van internet op de werkvloer.

In casu had een Roemeens bedrijf een werknemer ontslagen omdat hij het internet op zijn werk gebruikte voor privédoeleinden. De werknemer meende dat dit ontslag onterecht was en stapte naar de nationale rechter om het ontslag aan te vechten. Nadat de werknemer door de Roemeense rechters in het ongelijk werd gesteld, stapte hij naar het EHRM met een beroep op artikel 8 lid 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM):

"Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence".

Er dient een belangenafweging plaats te vinden tussen enerzijds het recht op privacy van werknemer en anderzijds het belang van werkgever om het internetgebruik te kunnen controleren. Het EHRM overweegt dat minimaal van een werkgever mag worden verwacht dat controle op het internetgebruik vooraf bekend wordt gemaakt aan de werknemers. De Roemeense werkgever had nagelaten dit te doen.

Het EHRM concludeert dat de Roemeense rechters het recht op privéleven en communicatie van de werknemer niet adequaat hebben beschermd en geen juiste belangenafweging hebben gemaakt. Artikel 8 lid 1 van het EVRM is geschonden, aldus het EHRM.

Gelet op deze uitspraak de tip om te zorgen dat u beleid heeft binnen uw organisatie op het gebied van privégebruik van internet op het werk. Vervolgens is het van belang dat dit beleid bekend is bij de werknemers en dat zij weten wat de consequenties zijn wanneer zij zich niet aan het beleid houden. De lijn in onze nationale jurisprudentie is dat een werkgever in de huidige tijd wel enig privégebruik op het werk moet accepteren.

Heeft u vragen over privacy op de werkvloer? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon