Vereffening nalatenschap?4 oktober 2017

Heeft u een erfenis beneficiair aanvaard, dan moet de erfenis vereffend worden. Maar wat betekent dat nu concreet? De Richtlijnen Vereffening nalatenschappen die in september 2017 zijn gepubliceerd kunnen u op weg helpen. U vindt deze richtlijnen op www.rechtspraak.nl (zoek op 'richtlijnen vereffening').

De meeste erfenissen worden zuiver aanvaard. Dat betekent dat een erfgenaam verplicht is om een schuld die tot de erfenis hoort (bijvoorbeeld schulden van degene die is overleden) uit zijn of haar eigen vermogen moet betalen. Daarom is het eigenlijk altijd verstandig om een erfenis beneficiair te aanvaarden. Dat betekent 'onder voorrecht van boedelbeschrijving'. Oftewel, eerst maar eens kijken wat er in de erfenis zit. De schulden hoeft u dan niet uit eigen zak te betalen. Hoe u een erfenis beneficiair kunt aanvaarden en wat de kosten zijn (€ 122,00 op 1 oktober 2017) vindt u ook op www.rechtspraak.nl. Laat u bij uw keuze voorlichten door een notaris.

Het nadeel van beneficiair aanvaarden is dat op grond van de wet de nalatenschap dan 'vereffend' moet worden. Alle erfgenamen zijn vereffenaar. Maar wat betekent dat nu concreet? In de Richtlijnen Vereffening nalatenschappen vindt u uitleg en een aantal handige bijlagen zoals:

  • stappenplan lichte vereffening (bijlage B);
    (bijlage A is het stappenplan zware vereffening, handig als u te maken krijgt met een vereffenaar die door de rechtbank is benoemd);
  • model boedelbeschrijving (bijlage C);
  • model rekening en verantwoording (bijlage F).

In de Richtlijnen staat ook wat de taak is van de vereffenaars, het doel van de vereffening (dat schuldeisers zoveel mogelijk betaald krijgen), of er bij vereffening nog een taak is weggelegd voor een execteur die in het testament is benoemd, hoe om te gaan met kosten van de vereffening en of er recht is op loon.

Belangrijk is dat als tijdens de vereffening blijkt dat de schulden groter zijn dan het vermogen, dit direct aan de kantonrechter gemeld moet worden. Ook daarvoor treft u in de Richtlijnen Vereffening een model aan (model mededeling negatieve nalatenschap). Het idee is dat de kantonrechter u dan kan wijzen op de mogelijkheid om een vereffenaar door de rechtbank te laten benoemen.

Tot slot: als u uw taak als vereffenaar niet serieus neemt en daarbij in ernstige mate tekort schiet en dat aan u verweten kan worden, dan bent u alsnog verplicht om de schulden van de erfenis uit uw eigen zak te betalen. En dat wilde u met de beneficiaire aanvaarding nu juist voorkomen. Zorg dus dat u weet wat u moet doen en laat u voorlichten.

Heeft u vragen over beneficiair aanvaarden of het vereffenen van een nalatenschap neemt u dan contact op met Maya Perfors, Kim Diepstraten of Sylvia Raphael. Zij staan u graag te woord. Dat kan telefonisch, per e-mail of tijdens een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten op ons kantoor in Leiden.

Deel deze pagina:

Contactpersoon