Arbeidsrecht: dit is wat u moet weten over het regeerakkoord11 oktober 2017

Het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' is klaar. Op dinsdag 10 oktober 2017 heeft het nieuwe kabinet van VVD, D66, CDA en de ChristenUnie de plannen gepresenteerd.

De regering wil een nieuwe balans aanbrengen op de arbeidsmarkt en het werkgeverschap aantrekkelijker maken. In dit nieuwsbericht zal ik kort uiteenzetten wat de belangrijkste arbeidsrechtelijke punten uit het regeerakkoord zijn:

Transitievergoeding 

  • Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding in plaats van na twee jaar.
  • De opbouw van de transitievergoeding wijzigt, doordat voor elk jaar dienstverband de transitievergoeding een derde maandsalaris zal bedragen (ook voor contracten langer dan tien jaar). De overgangsregeling voor 50-plussers wordt gehandhaafd.
  • Bij de transitievergoeding kunnen onder het nieuwe kabinet scholingskosten gericht op een andere functie binnen de eigen organisatie in mindering worden gebracht.
  • Het plan om werkgevers te compenseren voor de verschuldigde transitievergoeding bij ontslag van een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt doorgezet.

Cumulatiegrond in het ontslagrecht

  • De Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft er toe geleid dat er acht ontslaggronden in de wet staan. Voor elke afzonderlijke ontslaggrond dient voldoende wettelijke basis te zijn voor een ontslag. In de praktijk doen zich vaak situaties voor waarbij van meerdere gronden gedeeltelijk sprake is (bijvoorbeeld disfunctioneren gecombineerd met een verstoorde arbeidsrelatie). De regeringspartijen willen er met de introductie van de 'cumulatiegrond' voor zorgen dat ontslag in dergelijke situaties mogelijk is.

Ketenregeling

  • De periode waarna elke opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd wordt verlengd van twee naar drie jaar.  

Proeftijdbeding

  • Indien als eerste contract een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, wordt de proeftijd verruimd naar vijf maanden.
  • Voor tijdelijke contracten van meer dan twee jaar wordt de maximale proeftijd drie maanden.

Loondoorbetaling bij ziekte

  • In het regeerakkoord stelt het kabinet voor en de loondoorbetalingsplicht voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) te verkorten naar één jaar. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling in het tweede jaar gaan over naar het UWV (de ontslagbescherming van twee jaar blijft in stand).

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

  • De Wet DBA wordt vervangen. Er komt een nieuwe wet die schijnzelfstandigheid moet voorkomen en vooraf zekerheid biedt dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

In het regeerakkoord staan verder onder meer afspraken over de vernieuwing van het pensioenstelsel, de differentiatie van de WW-premie naar het type contract, payrolling en nulurencontracten, prikkels in arbeidsongeschiktheidsregelingen richting werk en de uitbreiding van het adoptieverlof en het partnerverlof bij geboorte.

Vraagt u zich af wat het regeerakkoord voor u(w organisatie) betekent? Neem dan vrijblijvend contact met ons Team Werk op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon