WNT3: naar de prullenmand… of toch niet?6 november 2017

Eerder dit jaar informeerden wij u over het wetsvoorstel WNT3. Met die wet zou de groep van personen waarop de Wet Normering Topinkomens van toepassing is aanzienlijk worden verruimd. Niet alleen topfunctionarissen, maar alle werknemers binnen een WNT-instelling zouden door die nieuwe wet onder de werkingssfeer van de WNT gaan vallen. Als het aan het nieuwe kabinet ligt, dan verdwijnen deze plannen rechtstreeks naar de prullenmand. Premier Rutte zette het wetsvoorstel op 1 november jl. definitief op de lijst met in te trekken wetsvoorstellen. 

Regeerakkoord

In het regeerakkoord is dit onderwerp niet specifiek aan de orde gekomen. Wel wordt het tussen de regels door duidelijk dat het nieuwe kabinet niet enthousiast is over wetsvoorstel WNT3: 

"Daarnaast is het voor het functioneren van de overheid goed dat deze op belangrijke terreinen voldoende expertise in huis heeft. Het beloningsniveau bij de overheid moet zodanig zijn dat ook hoogwaardige en schaarse specialisten, bijvoorbeeld met kennis op het gebied van ICT, financiën of inkoop, in dienst kunnen worden genomen."

Initiatiefwet

Vanuit de oppositie is negatief en met verbazing gereageerd op het schrappen van wetsvoorstel WNT3 en inmiddels heeft Denk-Kamerlid Öztürk het wetsvoorstel zelf ingediend. Het voorstel lijkt op dit moment niet op een meerderheid in de Tweede Kamer te kunnen rekenen zonder steun van de nieuwe coalitie.

Wij zullen de ontwikkelingenop dit gebied volgen en u daarvan op de hoogte houden! Als u vragen heeft over de Wet Normering Topinkomens en de werking ervan, bel dan gerust met mij of een andere specialist van ons team Werk.

 

 

Deel deze pagina: