Uitvoeringswet AVG naar Tweede Kamer19 januari 2018

De AVG vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is rechtstreeks van toepassing in de lidstaten van de EU. De AVG biedt de ruimte om op nationaal niveau aanvullende regelgeving op te stellen.

In Nederland zijn die aanvullende bepalingen opgenomen in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Uitvoeringswet). Na lang wachten is het voorstel voor de Uitvoeringswet eind 2017 bij de Tweede Kamer ingediend.

De Uitvoeringswet is beleidsneutraal. Dit houdt in dat waar in de AVG ruimte wordt gelaten voor nationale keuzes, de regels uit de Wbp zoveel mogelijk ongewijzigd zijn overgenomen in de Uitvoeringswet. Deze keuze is onder andere gemaakt, zodat de overgang van de oude naar de nieuwe situatie zo soepel mogelijk verloopt. Zo blijven de verwerkingsgrondslagen uit de Wbp ongewijzigd. In de Uitvoeringswet is daarnaast zoveel mogelijk aangesloten bij hetgeen in de AVG is opgenomen.

Indien de Tweede Kamer het voorstel aanneemt, zal de Eerste Kamer eerst nog over het voorstel moeten stemmen voordat de Uitvoeringswet in werking treedt.

Privacy-vragen? Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder!

Deel deze pagina:

Contactpersoon