Voetbal en faillissement: Achilles'29, wat is er gebeurd en hoe nu verder?24 januari 2018

Onderstaand artikel over het faillissement van Achilles'29, een voetbalclub uit Groesbeek, verscheen eerder op Voetbal in de Bollenstreek. Vandaag (24 januari 2018) dient er een spoedarbitragezaak met als inzet het tussentijdse vertrek van spelers.

Het houdt de gemoederen flink bezig: het faillissement van Achilles’29. Niet het eerste bankroet van een (amateur-)voetbalclub in Nederland en zeker ook niet het laatste. Maar wat is een faillissement nu eigenlijk? En wat betekent een faillissement voor de club, spelers en competitie? Het (voetbal)faillissement uitgelegd via vijf vragen.

Waarom gaat een voetbalclub failliet?

Als een persoon of een rechtspersoon – zoals een B.V. of een vereniging – zijn schulden niet meer betaalt, dan kan de rechtbank op verzoek van de persoon of rechtspersoon zelf of van een schuldeiser een faillissement uitspreken. Uiteraard kan dit ook gebeuren bij een voetbalclub. Clubs komen vooral in de problemen wanneer de inkomsten afnemen omdat bijvoorbeeld sponsors weglopen of wanneer er een leegloop is van leden.

Als het faillissement door een onbetaald gelaten schuldeiser wordt aangevraagd en deze niet alsnog op tijd kan worden betaald, is het te laat en volgt een faillissement. Bij Achilles'29 was een schuld aan de Belasttindienst de aanleiding van het faillissement.

Overigens is het goed te bedenken dat er in feite twee ‘Achillessen’ zijn. Er is aan de ene kant de B.V., de proftak met het eerste elftal en het beloftenelftal die nu failliet is. Aan de andere kant is er de vereniging: de ‘echte’ club die in 1929 werd opgericht en waaronder alle andere teams vallen en waarbij geen sprake is van faillissement. 

Wat gebeurt er met een voetbalclub als er een faillissement wordt uitgesproken?

De rechtbank benoemt bij het uitspreken van een faillissement een curator. Die curator zal het faillissement moeten afwikkelen. Dat betekent dat de curator kort gezegd de eigendommen van een failliet te gelde zal maken om vervolgens het daarmee in totaal gerealiseerde bedrag te verdelen onder de schuldeisers.

Een curator gaat snel na zijn benoeming over tot het verkopen van alle goederen zoals auto’s, voorraden en inventaris. Schuldeisers kunnen in de tussentijd niet aan die eigendommen komen (op een aantal uitzonderingen na) en zullen zich allemaal moeten melden bij de curator om uiteindelijk te krijgen wat ze toekomt.

De curator zal niet alleen de zak geld die uiteindelijk wordt verdeeld proberen zo groot mogelijk te maken, de curator zal ook proberen de schulden van de failliet’ zo klein mogelijk te houden. Dat is ook de reden waarom de curator in het faillissement van Achilles’29 de spelers met een contract heeft ontslagen. Die contracten door laten lopen levert namelijk alleen maar een hogere schuldenlast op!

Zo lang die contracten lopen moet het salaris namelijk gewoon betaald worden. Voor de spelers – net als werknemers in een ‘gewoon’ faillissement – is er wel een vangnet. Onder andere achterstallig salaris (maximaal drie maanden, te rekenen vanaf de datum van het faillissement) en salaris vanaf de datum van het ontslag (de opzegtermijn, maximaal zes weken) worden door het UWV uitbetaald.

Waarom zijn de spelers van Achilles’29 niet vrij om te gaan? Ze zijn toch ontslagen? 

Er zijn twee verschillende soorten spelers bij Achilles’29: contractspelers en niet-contractspelers. Voor de niet-contractspelers gelden de normale overschrijvingsregels, ook nu er een faillissement is. Dit betekent dat zij tussentijds niet mogen overstappen naar een andere club en moeten wachten tot komend seizoen om voor een andere club te spelen. Alleen als de KNVB dispensatie verleent kan dit anders zijn.

Voor de contractspelers geldt dat hun contract door de curator is opgezegd. Dat betekent dat er een opzegtermijn is gaan lopen vanaf de opzegging van de contracten en dat na het verloop van die termijn er een einde komt aan de arbeidsovereenkomst met Achilles’29 B.V. De spelers blijven voorlopig dus nog in dienst bij Achilles’29 B.V. en zullen gewoon moeten ‘werken’. 

Over de opzegtermijn krijgen zij ook gewoon betaald. Het UWV zorgt daar voor. Tijdens de vier weken opzegtermijn kan er wel een overstap gemaakt worden, maar dan moet Achilles’29 instemmen. In dit geval betekent het dat de curator beslist over eventuele tussentijdse transfers.  

Waarom laat de curator van Achilles’29 de contractspelers niet gewoon gaan?

Een curator is er voor de schuldeisers. Hij of zij moet simpelweg zoveel mogelijk geld in het laatje brengen om uiteindelijk de schuldeisers zoveel mogelijk te kunnen betalen. Alles wat van waarde is of kan zijn wordt daarom door de curator zoveel mogelijk te gelde gemaakt. In het geval van Achilles’29 probeert de curator via transfers de zak geld voor de schuldeisers te vergroten. 

Hij houdt de contractspelers daarom aan hun contract en wil alleen tegen een transfersom goedkeuring geven aan de overgang van contractspelers. Uiteraard is dat vervelend voor de contractspelers, maar de curator voert simpelweg zijn taak uit door zich zo op te stellen. De spelers zo maar voor niets laten gaan is nu eenmaal niet in het belang van de schuldeisers

Hoe nu verder?

Achilles’29 B.V. lijkt ervoor te hebben gekozen om het faillissement niet aan te vechten. Dat is niet verrassend, want het laten slagen van een hoger beroep tegen een faillissement is over het algemeen een zeer moeilijke opgave. Het is nu de vraag wat er met het eerste elftal en het belofenelftal van Achilles’29 zal gaan gebeuren.

De KNVB heeft aangegeven dat er in principe gewoon gevoetbald kan blijven worden. De licentie waaronder Achilles’29 speelt in de Tweede Divisie staat namelijk op naam van de vereniging die niet failliet is. Zo lang de vereniging aan de vereisten van de licentie blijft voldoen, is er geen reden om Achilles’29 uit de competitie te halen volgens de KNVB. Voorlopig gaan de wedstrijden van Achilles’29 dus gewoon door. De contractspelers moeten in principe ook gewoon werken en dus trainen en spelen, anders ontvangen zij mogelijk geen betaling van het UWV.

Op de achtergrond zullen er heel wat gesprekken gaande zijn en nog worden gevoerd met de KNVB en de spelers over deze kwestie. De inzet voor Achilles’29 zal zijn dat de plek in de Tweede Divisie behouden kan blijven om het komende half jaar te bouwen aan een nieuw team en een toekomst van het eerste elftal.

Spannende tijden dus nog wel even daar aan de Duitse grens. Ondertussen kunnen alle F-jes, de dames en de ‘kelderklassers’ van Achilles’29 hun competitie wel afmaken. Het recreatie-, dames- en jeugdvoetbal worden niet bedreigd door het faillissement. Dat is tot nog toe veilig in de vereniging Achilles’29. De ‘club’ blijft gewoon bestaan. En dat is maar goed ook. Want voetbal gaat in de basis natuurlijk helemaal niet over geld, maar over plezier maken met je teammaten binnen en buiten de lijnen.

Deel deze pagina:

Contactpersoon