Eerst zuiver en daarna beneficiair aanvaarden erfenis?13 februari 2018

Stel dat u als erfgenaam een erfenis zuiver hebt aanvaard. Dat betekent dat u eventuele schulden van de overledene met uw eigen vermogen moet betalen. Stel dat u spijt krijgt van uw keuze. Sinds 1 september 2016 is het onder omstandigheden mogelijk om aan de kantonrechter te vragen om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Tot nu toe zijn er weinig uitspraken bekend die een erfgenaam op dat punt tegemoet komen. Laat u dus goed voorlichten voordat u kiest voor zuivere aanvaarding. Beneficiaire aanvaarding brengt een hoop ‘rompslomp’ met zich mee maar behoedt u ook voor grote financiële problemen.

Een zaak uit de praktijk (voor de liefhebber: ECLI:NL:RBMNE:2017:6714): een man en een vrouw, beiden zelfstandig ondernemer, trouwen kort voor het overlijden van de vrouw in gemeenschap van goederen. Op grond van het testament van de vrouw is haar kersverse echtgenoot haar enig erfgenaam. De man verklaart ten overstaan van een notaris de nalatenschap zuiver te aanvaarden. Maar dan krijgt hij spijt. Er komen na het overlijden aanzienlijke aanslagen van de Belastingdienst binnen. De man vraagt de kantonrechter of hij alsnog beneficiair mag aanvaarden. Want zo beargumenteert hij: de man en de vrouw woonden weliswaar al 12 jaar samen maar zij hadden een strikt gescheiden administratie. De man had de aanslagen van de Belastingdienst ingeschat op een bedrag van ongeveer € 176.000 maar nu blijkt het € 433.000 te zijn! Dat wist hij niet en dat had hij ook niet hoeven weten, zo stelt hij. De man heeft erkend dat hij, voordat hij de erfenis zuiver aanvaarde, geen onderzoek heeft gedaan aan de hand van de administratie. Hij heeft wel de post bekeken die binnenkwam en ook gekeken naar de administratie die in het huis aanwezig was. Hij heeft de erfenis zuiver aanvaard in verband met de uitkeringen van levensverzekering.

De kantonrechter oordeelt dat aan de formaliteiten voor het verzoek is voldaan (verzoek is na 1 september 2016 gedaan en binnen 3 maanden nadat de man met de aanslagen bekend is geworden). Maar de kantonrechter vindt niet dat het ‘onbekende schulden’ zijn. De man wist van de ondernemingen en ook van de opgelegde premies en aanslagen. Hij heeft deze te laag ingeschat en ook geen rekening gehouden met de omzet- en vennootschapsbelasting. De man had volgens de rechter eerst nader onderzoek moeten doen voordat hij de erfenis zuiver aanvaarde.

Heeft u vragen over een erfenis, bijvoorbeeld als erfgenaam, onterfd kind, executeur, vereffenaar, neemt u dan gerust contact op met Sylvia Raphael. Zij staat u graag te woord. Dat kan telefonisch, per e-mail of tijdens een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten op ons kantoor in Leiden.  

Deel deze pagina:

Contactpersoon