Wie betaalt, bepaalt!23 februari 2018

In erfrechtzaken zijn vaak meer dan 2 partijen betrokken. Denk aan een situatie waarbij de kinderen van de overledene een geschil hebben met de partner van de overledene. Wij zien met enige regelmaat dat in zo’n situatie de kinderen worden bijgestaan door dezelfde advocaat. Dat hoeft op zichzelf natuurlijk geen probleem te zijn. Als de belangen van de kinderen maar gelijk zijn.

Helaas gebeurt het ook wel eens dat een kind een advocaat vraagt om bijstand en daarmee formeel opdrachtgever is en de kosten van de advocaat betaalt. Een ander kind wordt dan uitgenodigd om ‘aan te haken’. Dat hoeft zoals gezegd geen probleem te zijn zolang de belangen van de opdrachtgever en de aanhaker maar gelijk zijn.

De aanhaker moet erop bedacht zijn dat als zijn of haar positie niet gelijk is aan de betaler, zijn of haar belangen wel eens in het geding kunnen komen. Denk aan de volgende situatie: twee familieleden (twee zussen) hadden tijdens het leven toegang tot de bankrekening van een familielid (een oom). Terwijl de oom nog leefde hebben de zussen veel geld van zijn rekening opgenomen, maar niet in gelijke verhouding. De ene zus heeft meer geld opgenomen dan de ander. Na het overlijden van de oom worden de opnames ontdekt door de erfgenaam. Die vraagt zich af of deze opnames wel allemaal in de haak zijn. Omdat hij sterke aanwijzingen heeft dat het niet in de haak is, start hij een procedure en vraagt dat de twee zussen de opgenomen bedragen moeten terugbetalen en dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor terugbetaling. Oftewel, het maakt niet uit wie het terugbetaalt (de een alles, de ander niets), als het maar wordt terugbetaald. Stel nu dat er inderdaad terugbetaald moet worden. Dan dreigt ook voor de zus die minder heeft opgenomen dat zij ‘veroordeeld’ wordt tot terugbetaling van het hele bedrag. Terwijl zij veel minder heeft opgenomen. Dat maakt haar positie anders dan van de andere zus. En dat betekent dus dat het verstandig is dat zij een eigen advocaat heeft die uitsluitend naar haar belangen kijkt. Aanhaken bij haar zus die een advocaat opdracht heeft gegeven haar bij te staan en de kosten van de advocaat betaalt, is dan onverstandig.

Heeft u naar aanleiding van dit stukje behoefte aan overleg over een erfrechtzaak of een echtscheiding, neemt u dan contact op met Maya Perfors, Kim Diepstraten of Sylvia Raphael. Zij staan u graag te woord. Dat kan telefonisch, per e-mail of tijdens een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten op ons kantoor in Leiden.

Deel deze pagina:

Contactpersoon