Machtiging verkoop, beheer woning en kosten herstelwerkzaamheden2 maart 2018

De rechtbank heeft in een kort geding een cliente gemachtigd om de nog altijd gezamenlijke woning te verkopen en bepaal dat zij tot die tijd alleen het gebruik en beheer heeft van de woning. Bovendien heeft de rechtbank bepaald dat de kosten van herstelwerkzaamheden alleen voor rekening van de man komen.

De casus was als volgt. Partijen hebben (lang geleden) samengewoond, waarvan een laatste korte periode in een gezamenlijke koopwoning. De man is daar in eerste instantie blijven wonen. Cliente heeft jaren geleden al eens aan de rechter gevraagd om de man te verplichten mee te werken aan de verkoop, welk verzoek is toegekend. De man heeft zelfs een verkoopopdracht getekend. Maar van een verkoop is het uiteindelijk niet gekomen, de man bleef dwars liggen. Cliente heeft toen noodgedwongen besloten het voor dat moment te laten rusten.

De man is op enig moment uit de woning vertrokken en heeft de woning, zonder cliente daarover te informeren, verhuurd. De huuropbrengsten heeft hij gebruikt om de lasten van de woning te betalen, een eventuele winst heeft hij behouden.

Door allerlei omstandigheden, waaronder dat door een schuldeiser van de man beslag is gelegd op de woning, heeft cliente in 2017 opnieuw de stap gezet om tot verkoop van de woning te komen. Omdat uit alles bleek dat de man daar niet vrijwillig aan mee zou gaan werken, heeft cliente opnieuw de rechter gevraagd een knoop door te hakken. De woning is getaxeerd en de makelaar heeft ook aangegeven welke herstelwerkzaamheden er allemaal zouden moeten plaatsvinden. Want wat bleek: de woning was door de man in al die jaren van verhuur nauwelijks onderhouden, zo sijpelde water uit de badkamer zo de slaapkamer in! De bouwkundige staat van de woning was volgens de makelaar ‘slecht’. En dat was het niet toen partijen de woning kochten.

De rechter heeft de man eerst in de gelegenheid gesteld om vrijwillig mee te werken. Tot een door de man getekende verkoopopdracht kwam het deze keer echter niet. Ondertussen was de man bezig met allerlei ‘herstelwerkzaamheden’ maar cliente had er geen vertrouwen in dat dit degelijk gebeurde. Zij wilde maar een ding: de woning voor een zo hoog mogelijke opbrengst en zo snel mogelijk verkopen. De rechter oordeelde gelukkig dat er aanleiding was voor rechterlijk ingrijpen. Cliente mag de woning, zonder medewerking van de man, verkopen. Zij kan dus zelf een verkoopopdracht aan een makelaar geven, een koopovereenkomst sluiten en de woning via de notaris overdragen. Allemaal zonder dat zij afhankelijk is van de man.

Om voor beide partijen een zo hoog mogelijke opbrengst te krijgen, is het volgens de rechter wel nodig dat de schade wordt hersteld. Daarom krijgt cliente tijdens het verkoopproces het ‘gebruik en beheer’ van de woning, de man mag er niet meer komen. Zij moet de kosten van de herstelwerkzaamheden voorschieten en krijgt, mits zij bij levering van de woning via de notaris facturen kan laten zien, die kosten terug uit het aandeel van de man in de overwaarde. Op die manier betaalt uiteindelijk alleen de man voor de herstelwerkzaamheden.

Heeft u nog altijd samen met uw ex een woning of heeft u andere vragen die te maken hebben met scheiding, neemt u dan gerust contact op met Maya Perfors, Kim Diepstraten of Sylvia Raphael. Zij staan u graag te woord. Telefonisch, per e-mail of tijdens een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten op ons kantoor in Leiden.

Deel deze pagina:

Contactpersoon