Kabinet wil kleine ondernemers ontheffen van btw-aangifte4 april 2018

Op https://www.internetconsultatie.nl/kleineondernemersregeling is gepubliceerd de wijziging van de zogenaamde 'kleine ondernemersregeling' (met name artikel 25 Wet Omzetbelasting). De beoogde wijziging richt zich op ondernemers met een geringe omzet en een btw afdracht van minder dan € 1.883 per jaar. In de nieuwe regeling heeft bij een dergelijk lage btw afdracht te gelden dat de ondernemer niet langer btw in rekening brengt bij zijn afnemers. Dan heeft ook te gelden dat de btw die andere ondernemers bij hem in rekening brengen, niet in aftrek mogen worden gebracht.

Andere wijzigen betreffen:

  1. De ondernemingsvorm: Na de wijziging wordt de regeling rechtsvormneutraal. Het geldt dus niet langer alleen voor particulieren.
  2. De wijze van heffing: Voor de toepassing van de regeling wordt immers gekeken naar de omzet per kalenderjaar en niet meer naar de verschuldigde btw.
  3. De btw-positie: Voor deze ondernemers zou een btw-vrijgestelde positie moeten gaan gelden in plaats van de thans nog geldende btw-belaste positie met een belastingvermindering.

De internetconsultatie sluit 1 mei 2018.

Deel deze pagina:

Contactpersoon