PANDRECHT: Wat is het?16 april 2018

 Als u geld uitleent wilt u het geleende geld uiteindelijk ook terugkrijgen.  Ook als u een partij goederen verkoopt en levert en de koopsom nog niet (volledig) is voldaan, dan wenst uit uiteindelijk volledige betaling te ontvangen. Om enige zekerheid te verkrijgen dat u ook daadwerkelijk betaling ontvangt, kunt u een pandrecht vestigen op met name goederen (inventaris, voorraad, auto's etc.) en vorderingen. Degene die het pandrecht vestigt (geeft) is de pandgever (dus de schuldenaar), degene die het krijgt is de pandhouder (dus de schuldeiser).

Hoe komt het tot stand?

* Pandrecht op roerende zaken

Er zijn twee soorten verpanding mogelijk, te weten: bezitloos pand en vuistpand. Bij een bezitloos pandrecht blijft het onderpand bij (of in de macht van) de pandgever. De pandgever blijft bevoegd over het onderpand te beschikken. Bij vuistpand wordt het onderpand in de macht gebracht  van de pandhouder of van een overeengekomen derde. Een bezitloos pandrecht komt tot stand door opname in een notariële akte of in een schriftelijke tussen partijen gesloten overeenkomst. De getekende partijovereenkomst dient te worden geregistreerd bij de belastingdienst. Zonder deze registratie is er niet voldaan aan alle vereisten en komt het pandrecht niet tot stand. Bij een vuistpand dient het onderpand te worden gebracht in de macht van de pandhouder of van een overeengekomen derde; een notariële akte of schriftelijke tussen partijen gesloten overeenkomst is niet vereist.

* Pandrecht op vorderingen

Een pandrecht op vorderingen kan ook tot stand komen door middel van een notariële akte of een schriftelijke tussen partijen gesloten overeenkomst die bij de belastingdienst wordt geregistreerd. Het pandrecht is ofwel 'stil' ofwel 'openbaar'. Bij een stil pandrecht is het bij de schuldenaar van de pandgever niet bekend dat de pandgever zijn vordering op de schuldenaar heeft verpand. Bij een openbaar pandrecht is het pandrecht wel gemeld aan de schuldenaar van de pandgever. Een 'stil' pandrecht kan echter op een later moment als nog 'openbaar' worden gemaakt.  Tot aan het moment van openbaar maken kan de pandgever de vordering innen. Zijn schuldenaar betaalt in dat geval bevrijdend. Na het 'openbaar' maken van het pandrecht kan de schuldenaar nog slechts bevrijdend betalen aan de pandhouder.

Heeft u vragen over het pandrecht of wilt u hulp bij het tot stand brengen of uitwinnen daarvan? Neem dan contact op met de Ondernemingsrecht advocaten van Geelkerken Linskens Advocaten. Wij staan voor u klaar.

Deel deze pagina:

Contactpersoon