Procedure omzetting pensioen in eigen beheer in oudedagsverplichting4 mei 2018

De rechtbank Amsterdam heeft in een echtscheidingsprocedure beslist dat de partner van de directeur groot aandeelhouder (DGA) moet meewerken aan het ondertekenen van een formulier van de Belastingdienst zodat het pensioen in eigen beheer (PEB) wordt omgezet in een oudedagsverplichting (ODV). Hieronder een korte samenvatting. Voor de hele uitspraak zie: ECLI:NL:RBAMS:2018:1755.

Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden. Met als gevolg dat het voor een DGA niet langer mogelijk is om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Met betrekking tot het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer heeft een DGA drie keuzes. Met twee van de drie keuzes (afkoop of omzetting in ODV) moet de (ex-)partner van de DGA instemmen.

In de zaak waarover de rechtbank Amsterdam moest beslissen vroeg de vrouw (DGA) in de loop van de echtscheidingsprocedure dat de man moest instemmen met omzetting van het PEB in een ODV. De rechtbank besliste allereerst dat een dergelijk verzoek ook in de loop van de procedure mag worden gedaan en dat het ook een verzoek is dat in het kader van een echtscheidingsprocedure gedaan mag worden.

Vervolgens moest de rechtbank beslissen of de man verplicht moest worden om in te stemmen of dat hij terecht niet meewerkte.

De rechtbank oordeelde dat de vrouw een belang had bij haar verzoek omdat dividend uitkeren niet mogelijk is zolang de pensioenverplichting niet gedekt was (‘dividendklem’).

Het belang van de man was dat hij zijn pensioenaanspraak zou behouden. Door de man te verplichten in te stemmen raakt hij een deel van zijn aanspraak kwijt. Maar in de huidige situatie zou de B.V. ook niet aan de verplichting kunnen voldoen. Daarnaast loopt de man een risico als het PEB wordt omgezet in een ODV in geval de vrouw komt te overlijden. Hetgeen ‘opgelost’ kan worden door de man een eigen aanspraak op de ODV toe te kennen.

De rechtbank oordeelde dat de man moet meewerken aan de omzetting van het PEB in de ODV. Door die omzetting stijgen de aandelen van de B.V. in waarde waarin ook de man meedeelt. Op die manier wordt wat de man prijsgeeft deels gecompenseerd. De rechtbank bepaalt dat de man het instemmingsformulier van de Belastingdienst dient in te vullen en te ondertekenen en daarmee zijn medewerking dient te verlenen aan de ‘afstempeling’  van het PEB per datum inschrijving echtscheiding en aan omzetting daarvan in de ODV.

Een technische uitspraak maar wel een bruikbaar voorbeeld. Dat neemt niet weg dat het in elke zaak belangrijk is dat ook een accountant meekijkt. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk en brengen u graag in contact.

Heeft u vragen over echtscheiding en pensioenen? Neemt u dan gerust contact op met Maya Perfors, Kim Diepstraten of Sylvia Raphael. Dit kan telefonisch, per e-mail of tijdens een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten op ons kantoor in Leiden.

Deel deze pagina:

Contactpersoon