Contracteren kun je leren: het boetebeding5 juni 2018

Contracteren is zo moeilijk niet. Voor je het weet heb je een overeenkomst gesloten: een aanbod en vervolgens een aanvaarding daarvan zijn voldoende. Maar het moment van contracteren is wel essentieel. Daarmee leg je immers gemaakte afspraken vast waar je niet zo maar meer vanaf kan. Het is daarom zaak om vooraf goed na te denken over de (mogelijke) gevolgen van de gemaakte afspraken. Een belangrijk beding om eens over na te denken is bijvoorbeeld een boetebeding. Zo'n beding kan namelijk veel geld kosten of geld opleveren wanneer die van toepassing wordt. Vraag dat maar aan Taartenwinkel.nl en de bakkerij die haar beleverde.

2018 06 05 Wv Whipped Cream 814216 1920

Foto: Pixabay | Ben Kerckx

In overeenkomsten worden nogal eens boetebedingen opgenomen. Dit om ervoor te zorgen dat de gemaakte afspraken wel echt worden nakomen door partijen of door één van de partijen. Regelmatig gaat het om grote bedragen aan boetes die moeten worden opgehoest bij het schenden van afspraken. De rechter kan de hoogte van een boete op verzoek van de overtreder echter matigen wanneer "de billijkheid dit klaarblijkelijk eist". 

In een recente uitspraak in een procedure tussen een bakker en Taartenwinkel.nl met wie hij overeenkomst had voor het leveren van taarten, kwam de matigingsbevoegdheid van de rechter ten aanzien van een contractuele boete aan de orde.

Taartenwinkel.nl had een boete bedongen voor (onder andere) wanneer de bakker taarten zou leveren aan een concurrent. Die boete bedroeg € 1.000.000 per overtreding en een aanvullende € 50.000 per dag dat de overtreding voort zou duren. Omdat in de procedure vast kwam te staan dat de bakker in strijd met gemaakte afspraken taarten had geleverd aan een concurrent van haar klant, diende de bakker in beginsel het afgesproken bedrag van € 1.000.000 aan boete te betalen aan Taartenwinkel.nl.

De rechter zag echter aanleiding om de boete te matigen op verzoek van de bakker. Daarbij speelde onder andere een rol dat:

  • de overeenkomst waarin de boete was opgenomen was opgesteld door Taartenwinkel.nl;
  • over de boete was niet onderhandeld;
  • de overeenkomst Taartenwinkel.nl de mogelijkheid gaf om én de boete én een schadevergoeding te vorderen;
  • de bakker met de leveringen aan de concurrent van Taartenwinkel.nl (slechts) een omzet realiseerde van € 26.425; en
  • Taartenwinkel.nl niet voldoende heeft onderbouwd dat haar concurrentiepositie of haar continuïteit in gevaar is geweest door de leveringen van de bakker aan de concurrent.

De rechter matigde de boete met de genoemde punten in het achterhoofd tot een bedrag van € 250.000. Een matiging van 75%, maar nog altijd een fors bedrag! Zeker gezien de belangen van de zaak en gezien het feit dat kennelijk niet kon worden aangetoond dat het schenden van de afgesproken exclusiviteit Taartenwinkel.nl écht raakte.

Duidelijk is wel dat een boete dus écht iets op kan leveren en van de andere kant 'een flinke scheur in de broek' kan betekenen. Ook als kun je aantonen dat de hoogte van de afgesproken boete niet redelijk is. Met andere woorden: denk aan een boetebeding en de hoogte ervan bij het aangaan van een overeenkomst. Hoe hoger je inzet, hoe hoger je uiteindelijk uit lijkt te komen, ook al is er sprake van een matiging.

Meer weten over contracteren en waarop je daarbij moet letten? Lees mijn eerdere bijdrage over het belang van het goed vastleggen van afspraken en mijn blog over de informatie- en mededelingsplicht bij het aangaan van een overeenkomst. Even bellen kan natuurlijk ook. Mijn collega's en ik helpen je graag bij het aangaan van een overeenkomst en de weg er naar toe!

Deel deze pagina:

Contactpersoon